Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dabasgāzes perspektīvas centralizētajā siltumapgādē"
Nosaukums angļu valodā "Natural gas perspective for district heating"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs E.Dzelzītis
Recenzents P.Šipkovs
Anotācija Diplomprojekts sastāv no bakalaura darba analītiskās daļas Dabasgāzes perspektīvas centralizētajā siltumapgādē un inženierprojekta daļas Katlu mājas Rekonstrukcija ar katlu nomaiņu. Analītiskajā daļā tika apskatīts potenciālais dabasgāzes energoresursa īpatsvars pasaules enerģētikas bilancē, kurā priekšroka tiek dota atjaunīgiem energoresursiem. Pasaulē pēdējos gados aktuāls ir jautājums par enerģētikas sektora ietekmi uz vidi, ņemot vērā pieaugošās prasības vides aizsardzībā un drošībā, ko nosaka sabiedrības labklājības un starptautiskās saistības. Dabasgāze Latvijā ir viens no svarīgākajiem kurināmajiem, kuras īpatsvars primāro energoresursu patēriņā sastāda aptuveni trešdaļu. Tāpēc atklāts ir jautājums par dabasgāzes pieejamību nākotnes centralizētajā siltumapgādē. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt un izanalizēt dabasgāzes energoresursa potenciālu enerģētikas sektorā turpmākajos gados. Bakalaura pirmā daļā ir apskatīti enerģētikas politikas mērķi un galvenie virzieni. Vēl darbā ir apskatīts slānekļa gāzes ieguves potenciāls un ar tās ieguvi saistītā ietekme uz vidi, kā arī ir apskatīta dabasgāzes loma nākotnes enerģētikā, izanalizējot vairākus potenciālos pasaules enerģētikas struktūras plānus. Inženierprojekta daļas Katlu mājas Rekonstrukcija ar katlu nomaiņu mērķis ir izstādāt tehniski ekonomiski optimālu katlumājas renovācijas projektu, ņemot vērā LBN un projekta tehniskā uzdevuma prasības. Projektā ietvaros tika veikta katlumājas renovācija ar jaunu kondensācijas tipa kaltu uzstādīšanu. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz četriem rasējumiem, kuros ir redzamas projekta vispārēja datu lapa un sistēmas principiālās un aksonometriskās shēmas. Bakalaura darba apjoms ir 65 lpp., tajā ir izmantoti 40 literatūras avoti un interneta resursi. Darbā ir ievietots 23 attēli, 5 tabulas un tajā ir 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Dabas gāze, Slānekļa gāze, Atjaunojamā enerģija, Katlumāja
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural gas, Shale gas, Renewable energy, Boiler house
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 09:53:44