Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Terehovas RKP robežsardzes un muitas dienestu sadarbības pilnveidošanas analīze”
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Cooperation Improvement between the Border Guard and the Customs Service of Terehova Border Control Point ”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents R.Račinska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma Terehovas RKP robežsardzes un muitas dienestu sadarbības pilnveidošanas analīze. Lai realizētu valsts kontroles iestāžu uzdevumu izpildi nepieciešama cieša sadarbība starp Latvijas tiesībaizsardzības institūcijām, nepieciešama informācijas apmaiņa, kā arī robežsargiem sadarbībā ar muitas amatpersonām jāveic kopēji pasākumi valsts robežas drošības, aizsardzības garantēšanā un kontrolē. Latvijas robeža ar Krieviju, kur atrodas Terehovas robežkontroles punkts ir ES ārējā robeža, kur tiek veikta robežsardzes un muitas procedūru noformēšana un pastāvīga kravu, transportlīdzekļu, personu un to bagāžas muitas kontrole. Par preču importu un eksportu ES tiek uzskatītas preču piegādes uz Eiropas Kopienas teritoriju no trešajām valstīm. Diplomdarba mērķis ir izanalizēt Terehovas RKP valsts robežsardzes un muitas iestāžu sadarbību un pilnveidošanas nosacījumus. Izvirzītā mērķa sasniegšanai tika nosprausti šādi diplomdarba uzdevumi: 1. Apzināt LR valsts pārvaldes iestāžu un citu institūciju pilnvaras valsts robežas apsardzības jomā. 2. Identificēt un analizēt Valsts Robežsardzes un muitas iestāžu funkcijas un uzdevumus. 3. Analizēt Terehovas RKP robežsardzes un muitas iestāžu sadarbību. 4. Izdarīt secinājumus un priekšlikumus. Atbilstoši darbam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem tiek veidota diplomdarba struktūra. Diplomdarba pirmajā nodaļā tiek apskatītas Latvijas Republikas valsts robežas apsardzes iestāžu pilnvaras un valsts iestāžu sadarbības organizēšana robežkontroles vietās. Diplomdarba otrajā nodaļā tiek analizēti Terehovas RKP robežsardzes un muitas iestāžu uzdevumi un tiesības. Diplomdarba trešajā nodaļā tiek izanalizēta Terehovas RKP robežsardzes un muitas iestāžu sadarbība nelikumīgo preču pārvietošanas kontrolē, kā arī nelikumīgo preču pārvietošanas riska kritēriji. Diplomdarba ceturtajā nodaļā tiek veikta nelikumīgo preču pārvietošanas analīze sadarbojoties robežsardzes un muitas iestādēm. Diplomdarbs sastāvs: 4 nodaļas, 61 lappuses, 9 attēli, 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi TEREHOVAS RKP ROBEŽSARDZES UN MUITAS DIENESTU SADARBĪBAS PILNVEIDOŠANAS ANALĪZE
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of cooperation improvement between the Border Guard and the Customs Service of Terehova bor
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2013 12:09:22