Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Biznesa informātika
Nosaukums Korporatīvās sociālās atbildības vadības atbalsta tehnoloģijas projektēšana
Nosaukums angļu valodā Corporate Social Responsibility Management Support Technology Design
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M.Kirikova, STP katedras profesore
Recenzents V.Graudiņa, LDI pētniece
Anotācija Tēžu mērķis ir korporatīvās sociālās atbildības (KSA) vadības atbalsta tehnoloģijas projektēšana Latvijas uzņēmumiem. Tēzēs tiek definēts KSA un korporatīvās ilgtspējas (KI) koncepts un aktualitāte, kā arī tiek aprakstīti sagaidāmie ieguvumi un ar to saistītās problēmas. Balstoties uz zinātniskās literatūras analīzi, tiek aprakstīts, kā ar tehnoloģiju atbalstu var tikt risinātas problēmas KSA jomā, piedāvājot zinātnisko pētījumu metodes un risinājumus. Lai izvērtētu jau esošos KSA un KI vadības rīkus, tiek atlasīti seši risinājumi izmantojot izdevīguma metodi. Analīze tiek veikta izmantojot kvalitatīvo pētījumu metodi. Analīzes veikšanai tiek izvirzīti divu veidu kritēriji: kritēriji, kas raksturo Latvijas uzņēmumu vajdzības un zinātniskajos pētījumos identificētie kritēriji. Izmantojot šos kritērijus, tiek veikts atlasīto KSA vadības risinājumu novērtējums. Novērtējuma rezultāti atklāj, ka esošie risinājumi neatbilst vairākiem tēzēs izvirzītajiem kritērijiem. Balstoties uz novērtējumu, darba autore piedāvā jaunu tehnoloģisku risinājumu. Jaunais KSA vadības risinājums integrē visus kritērijus, tādējādi tas pilnībā atbalsta pētījuma izvirzītās prasības un ļauj sasniegt sagaidāmos ieguvumus. Šis risinājums automatizē KSA vadības procesus un piedāvā metodes KSA un KI aktivitāšu plānošanai, ieviešanai un vadībai. Risinājums palīdz uzņēmumiem lēmumu pieņemšanas procesā, veicina ilgstpējīgu ziņošanu un komunikāciju ar uzņēmuma darbībā iesaistītajām pusēm, kā arī izvērtē KSA atdevi. Maģistra darbs satur 68 lappuses, 25 attēlus, 20 tabulas, 39 informācijas avotus un 5 pielikumus.
Atslēgas vārdi KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA, KORPORATĪVĀ ILGTSPĒJA, KSA VADĪBAS TEHNOLOĢIJAS
Atslēgas vārdi angļu valodā CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY, CORPORATE SUSTAINABILITY, CSR MANAGEMENT TECHNOLOGIES
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2013 14:38:29