Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Koksnes hemiceluložu antioksidatīvas īpašības
Nosaukums angļu valodā Antioxidatives properties of wood hemicelullose
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Juris Mālers, Dr.chem. Juris Zoldners
Recenzents Dr.sc.ing. Jānis Kajaks
Anotācija Bakalaura darba uzdevums bija izdalīt hemicelulozes (HC) no baltalkšņa (Alnus incana), apses (Populus tremula) un bērza (Betula pendula) koku koksnēm, rakturot izdalītas HC un novērtēt to antioksidatīvās īpašības. Darba literatūras apskatā apkopota informācija no referatīvajiem žurnāliem, no zinātniskām grāmatām un datu bāzēm par HC ķīmisko sastāvu, izplatību dabā, kā arī pielietošanas iespējām. Atsevišķi apskatīti antioksidanti, to nozīme dzīvajos organismos un pielietojums rūpnīcās, kā arī apskatīti antioksidanti koksnē un antioksidatīvu īpašību novērtēšanas metodes. Eksperimentālajā daļā tika pārbaudītas antioksidatīvās īpašības koksnes hemiceluložu ūdenī šķīstošajām un nešķīstošajām frakcijām, ekstraktvielām, kā arī hemicelulozēm, kas izdalītas no delignificētas koksnes - holocelulozes. Preparātu antioksidatīvā aktivitate (AO) tika novērtēta izmantojot DFPH un ABTS testus. Salīdzinot AO aktivitāti izdalītajām HC konstatēts, ka augstākais rādītājs ir no baltalkšņa izdalītajiem prerparātiem. Delignificējot hemiceluložu AO aktivitāte ievērojami samazinās. No tā izdarīts secinājums, ka AO veidošanā liela ietekme varētu būt lignīnam. Parādīta arī ļoti augsta AO aktivitate koksnes ekstraktvielām. Konstatēts, HC plēvju ultravioletās gaismas caurlaidība zināmā mērā korelē ar AO aktivitati. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra, elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti, kas izdoti no 1981. līdz 2011.gadam ir latviešu, krievu un angļu valodā. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 53 lpp, 22 attēlus, 6 tabulas, darbā izmantoti 29 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi HEMICELULOZES, POLISAHARĪDI, ANTIOKSIDATĪVĀS ĪPAŠĪBAS
Atslēgas vārdi angļu valodā HEMICELLULOSE, POLYSACCHARIDE, ANTIOXIDATIVES PROPERTIES
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2013 09:41:18