Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ar metāla lodīšu strūklu apstrādāta bruģakmens ieviešana Latvijā” („Lielās ielas rekonstrukcija no Dambja ielas līdz Katoļu ielai Jelgavā”)
Nosaukums angļu valodā „Introduction of Paving Stones Treated with Metal’s Ball Shot Blasting in Latvia” („Reconstruction of Liela Street Section of Dambja Street to Katolu Street in Jelgava”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs asoc.prof. A.Zariņš
Recenzents inž. I.Veļikanova
Anotācija Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) sastāv no divām daļām- bakalaura darba Ar metāla lodīšu strūklu apstrādāta bruģakmens ieviešana Latvijā un inženierprojektaLielās ielas rekonstrukcija no Dambja ielas līdz Katoļu ielai Jelgavā. Bakalaura darba mērķis bija izpētīt ar metāla lodīšu strūklu apstrādātā bruģakmens ražošanas tehnoloģiju, īpašību kopumu un salīdzināt konkurētspēju Latvijas tirgū ar betona bruģakmeni, kam nav veikta virsmas apstrāde. Lai sasniegtu izvirzīto bakalaura darba mērķi, teorētiskajā daļā tika aplūkots ar metāla lodīšu strūklu apstrādāta betona bruģakmens ražošanas process, pielietotie izejmateriāli un īpašības, kas ir raksturīgas apstrādātam bruģakmenim. Bakalaura darba praktiskā pētījuma daļā ir izpētīta ar metāla lodīšu strūklu apstrādāta betona bruģakmens ieviešanas attīstība Latvijā, ar to saistītie ieguvumi un zaudējumi. Inženierprojektā izstrādāta Lielās ielas rekonstrukcija no Dambja ielas līdz Katoļu ielai Jelgavā. Projektā paredzēts rekonstruēt pilsētas nozīmes maģistrālo ielu, kas atbilst BII kategorijai ar normālprofilu NP16, kas pielāgots pilsētas apstākļiem. Inženierprojektā paredzēts rekonstruēt Lielo ielu 932 metru garumā, veicot ceļa segas nomaiņu pilnā biezumā. Rekonstrukcijas projektā paredzēta jaunas braucamās daļas, ietvju, veloceliņu, iebrauktuvju un stāvvietas izveide, virsmas ūdens novades sistēmas un apgaismojuma pielāgošana jaunajiem projekta risinājumiem, objekta aprīkošana ar satiksmes organizācijas līdzekļiem. Izmantojot izejas datus, inženierprojekta ietvaros tika veikti nepieciešamie aprēķini, sagatavots paskaidrojuma raksts un grafiskā daļa ar rasējumiem. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) kopējais apjoms ir 131 lapaspuse, 38 attēli, 26 tabulas, 9 rasējumi un 1 pielikums. Bakalaura darba daļā izmantoti 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Betona bruģakmens, apstrāde, metāla lodīšu strūkla
Atslēgas vārdi angļu valodā Concrete paving stones, treatment, metal"s ball shot blasting
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 10:17:45