Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums Muitas procedūru Ievešana uz laiku un Izvešana uz laiku piemērošanas analīze
Nosaukums angļu valodā Analysis of Application of Customs Procedures "Temporary Admission" and "Temporary Export"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Recenzents A.Čevers, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.)
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba autore: Jeļena Andruseviča Diplomdarba tēma: Muitas procedūru Ievešana uz laiku un Izvešana uz laiku piemērošanas analīze Zinātniskais vadītājs: Mg.oec.,pr. docents A.Gulbis Diplomdarba mērķis: izpētīt muitas procedūras ievešana uz laiku un izvešana uz laiku piemērošanas analīzi, nosakot šīs procedūras galvenās problēmas, izstrādājot priekšlikumus to risināšanā. Diplomdarba uzdevumi: 1. Minētā mērķa sasniegšanai darba gaitā tika izvirzīti uzdevumi: Izskatīt muitas procedūras ievešana uz laiku un izvešana uz laiku noformēšanas veidus; Jāanalizē apskatāmo muitas procedūru deklarēšanu muitas iestādēs; Izskatīt procedūras izpildes kontroles sistēmu; Veikt muitas procedūras piemērošanas analīzi. Pētījuma galvenais izvērtēšanas periods attiecās uz laiku no 2011. gada līdz 2012. gadam. Par pētījuma priekšmetu tiek noteikta ievešana uz laiku, un izvešana uz laiku procedūras piemērošana saskaņā ar aktuālajiem to regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Pētījuma objekts procedūras ievešana uz laiku un izvešana uz laiku. Diplomdarbā ir piecas nodaļas. Pirmajā nodaļa ir noskaidrots muitas uzdevumi un funkcijas. Otra nodaļa ir veltīta muitas procedūras izpētei, raksturotas muitas procedūras deklarēšanas veidi. Trešā nodaļā aplūkotas procedūras atbrīvojumi no muitas maksājumiem. Ceturtā nodaļā ir noskaidrota procedūras izpildes kontroles sistēma. Piektā nodaļā ir aplūkota muitas procedūru statistika. Diplomdarbā ir sniegti secinājumi par Muitas procedūrām Ievešana uz laiku un Izvešana uz laiku un priekšlikumi par procedūras noformēšanas uzlabošanu. Darbā izmantota mācību literatūra, statistiskā informācija, ministru kabineta noteikumi, Latvijas Republikas likumi, Eiropas Savienības regulas, interneta elektroniskie resursi. Diplomdarba apjoms: ir 61 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 12 tabulas, bibliogrāfija 23 avoti.
Atslēgas vārdi Muitas procedūru Ievešana uz laiku un Izvešana uz laiku piemērošanas analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Application of Customs Procedures "Temporary Admission" and "Temporary Export"
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2013 08:05:45