Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Eksperimentu plānošanas principu pielietojums fermentācijas procesa optimizācijā
Nosaukums angļu valodā Application of principles of design of experiments for the optimization of fermentation process
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.sc.ing. Oskars Grīgs, Mg.sc.ing. Konstantīns Dubencovs
Recenzents Dr.sc.ing. Māris Puķe
Anotācija Bakalaura darbā aprakstīta informācija par mikroorganismu kultivēšanas procesu realizēšanu, to pielietojumu un biomasas ieguves optimizāciju, balstoties uz eksperimentu plānošanas pamatprincipiem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes (Science Direct, Springerlink, Wiley u.c.) un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, angļu un krievu valodās, kas izdoti no 1987. līdz 2013.g. Eksperimentālajā daļā veikti mikroorganisma E. coli kultivēšanas parametru (temperatūras un sākotnējās pH vērtības) optimizācija kolbu eksperimentos, par optimizācijas kritēriju izraugoties OD vērtību pēc 10. kultivācijas stundas. Aprēķinātas un salīdzinātas OD mērījumu iespējamās kļūdu robežas. Definēts optimālā apgabala gradienta virziens. Konstatētas optimālās fizikālķīmisko parametru vērtības un atbilstošais OD iznākums. Iegūts 2. kārtas optimizācijas regresijas vienādojums atsevišķu faktoru un to mijiedarbības ietekmes novērtēšanai uz OD gala vērtību. Veikts pārbaudes eksperiments atrasto optimālo parametru punktā. Eksperimentu matemātiskā optimizācija un rezultātu novērtēšana veikta ar programmatūru MODDE 7.0 (Umetrics). Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 62 lpp, 28 attēlus, 11 tabulas, 4 pielikumus, darbā izmantots 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi MIKROORGANISMU KULTIVĒŠANA, EKSPERIMENTU PLĀNOŠANA, FERMENTĀCIJAS PROCESU OPTIMIZĀCIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā CULTIVATION OF MICROORGANISMS, DESIGN OF EXPERIMENTS, OPTIMIZATION OF FERMENTATION PROCESS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 17:46:08