Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Transporta datorvadības, informācijas un elektroniskās sistēmas
Nosaukums GNSS un inerciālo sensoru informācijas apstrādes ierīce
Nosaukums angļu valodā GNSS and Inertial Sensor Information Processing Device
Struktūrvienība 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra
Darba vadītājs Dr.sc.ing., prof. A.Klūga
Recenzents Dr.sc.ing., doc. S.Šarkovskis
Anotācija Sviķis R. maģistra darbs GNSS un inerciālo sensoru informācijas apstrādes ierīce, Rīga 2013., 54 lpp., 35 attēli, 16 literatūras avoti. Šajā maģistra darbā aprakstīta ierīce, kas saņem un apstrādā informāciju no globālās navigācijas satelītu sistēmas un inerciālajiem sensoriem. Maģistra darbā ir aprakstīti globālās navigācijas satelītu sistēmas un inerciālās navigācijas sistēmas darbības principi un abu sistēmu priekšrocības un trūkumi. Darbā ir aprakstīti GNSS un inerciālo sensoru informācijas apstrādes ierīces galvenie komponenti, to izmantošana un savstarpēja savienošana. Nodaļā par kustības parametriem ir aprakstīta koordinātu sistēmas un parametri, kas raksturo ķermeņa kustību un inerciālo sensoru izmantošana ātruma un virziena noteikšanā. Tālāk aprakstīts algoritms pēc kura notiek pāreja starp abām navigācijas sistēmām. Darba gaitā veikti divi praktiski eksperimenti, lai novērtētu ierīces spēju darboties. Darbā aprakstīti novērotie ierīces trūkumi un iespējamie uzlabojumi, kā arī doti secinājumi un literatūras saraksts.
Atslēgas vārdi GNSS, INS, navigācija
Atslēgas vārdi angļu valodā GNSS, INS, navigation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 08:06:41