Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošana
Nosaukums angļu valodā Improving the use of current assets
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. I.Ovčiņņikova
Recenzents Dr.oec., doc. K.Kozlovskis
Anotācija Arts Amoliņš bakalaura darbs. Bakalaura darba nosaukums "Apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošana" Darba mērķis ir izpētīt un analizēt apgrozāmo līdzekļu izmantošanu un veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus tirdzniecības uzņēmuma SIA "Gtiim" apgrozāmo līdzekļu izmantošanas uzlabošanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai nepieciešams risināt sekojošus uzdevumus: Apkopot un analizēt teorētisko literatūru par apgrozāmajiem līdzekļiem Aprēķināt SIA "Gtiim" apgrozāmo līdzekļu izmantošanas efektivitātes rādītājus un uzņēmuma likviditāti. Salīdzināt uzņēmuma rezultātus ar konkurentiem. Analizējot iegūto informāciju izstrādāt priekšlikumus un veikt secinājumus par pētāmo objektu. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām. Pirmajā daļā tiek pētīta literatūra par apgrozāmajiem līdzekļiem, to sastāvu un kā tie ietekmē uzņēmuma darbību. Bakalaura darba otrajā daļā tiek veikta apgrozāmo līdzekļu un likviditātes analīze SIA "Gtiim" un konkurentu uzņēmumos. Bakalaura darbs satur 12 tabulas, 10 attēlus, 14 formulas, 16 literatūras avotus un 4 pielikumus.
Atslēgas vārdi apgrozāmie līdzekļi, efektivitāte, uzlabošana, likviditāte, uzņēmējdarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā current assets, busibess management, working capital, efficiency, liquidity
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2013 18:27:41