Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Dabasgāzes sadales sistēmu ārējo gāzesvadu tehniskās uzraudzības izvērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of technical monitoring of external gas pipes in natural gas distribution systems"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs M.Kalvāns
Recenzents I.Bode
Anotācija Dabasgāzes sadales sistēmas tehniskā uzraudzība ir obligāts pasākums, kurš ir noteikts normatīvajos aktos, valsts standartos un kalpo ne tikai dabasgāzes lietotāju, bet arī valsts iedzīvotāju drošībai. Tehniskā uzraudzība ir tehniskās apkopes veids, kam jānodrošina gāzesvadu un to ierīču tehniskā stāvokļa noteikšana un novērtēšana, savlaicīga bojājumu atklāšana un kontrole, lai novērstu avārijas un nelaimes gadījumus, kas var rasties gāzes noplūžu rezultātā, kā arī veicot zemes darbus gāzesvada aizsargjoslā. Darbs iepazīstina ar standartiem, metodēm un aparatūru, kas tiek izmantota Latvijā un citās Eiropas valstīs gāzesvadu tehniskās uzraudzības jomā, izvērtē to no diviem aspektiem: ekonomiskā un drošības. Par pamatu tehniskās uzraudzības izvērtēšanai tiek ņemta gāzesvadu tehniskās uzraudzības metožu salīdzināšana starp diviem A/S Latvijas Gāze iecirkņiem, kas atrodas Bauskas un Jelgavas pilsētās. Gāzesvadu tehniskās uzraudzības metožu salīdzināšana: 1) Pazemes gāzesvadu stāvokļa kontrole izmantojot gāzes noplūdes meklētājus iemontētus automašīnā; 2) Pazemes gāzesvada tehnisko uzraudzību veic ar rokas pārnēsājamiem gāzes noplūdes meklētājiem, apsekojot gāzesvadu trases ar kājām; 3) Pazemes gāzesvada tehnisko uzraudzību veic remontbrigādes, kuras uzreiz pēc bojājuma vai noplūdes konstatēšanas pēc iespējas veic nepieciešamos remontdarbus. Metožu salīdzināšanā tiek ņemti vērā tādi jautājumi kā, apsekošanas ātrums, apsekošanas apjoms darba dienā, iespēja operatīvi piekļūst pie gāzes ierīcēm un armatūrām, efektivitāte no drošības un no darbinieku noslogotības aspekta, iespēja pārbaudīt Valsts standartā noteikto 50 metru zonu no gāzesvada ass, izmantotā autotransporta nobraukums. Katra metode tiek apskatīta no ekonomiskā viedokļa izsakot iegūtos rezultātus vienībā cilvēk-stunda. Tiek izvēlētas Jelgava un Bauska, tādēļ, ka abās gazificētajās pilsētas tīklu garumi ir aptuveni vienādi, bet savukārt gāzesvadu tehniskās uzraudzības metodes atšķiras (Jelgavā tehniskā uzraudzība notiek pēc augšminētās otrās metodes, Bauskā pēc trešās metodes). Kā papildus drošības pasākums reizi gadā pazemes gāzesvadi tiek apsekoti ar gāzes noplūdes meklētāju, iemontētu automašīnā. Līdz ar to, pastāv iespēja salīdzināt divas metodes, ņemot vērā atrasto noplūžu skaitu, kas bija noteiktas apsekojot gāzesvadu ar automašīnu, ka arī apskatīt darba organizāciju abās pilsētās no ekonomiskā, drošības un darbinieku noslogojuma aspekta. Pēc veiktās analīzes tiek secināts, kāda no apskatītajām pazemes gāzesvadu tehniskās uzraudzības metodēm ir: - visefektīvākā; - vislētākā; - vispiemērotākā - ņemot vēra tīklu garumu, tīklu vecumu, tīklu tehnisko stāvokli, patērētājus; - visdrošākā.
Atslēgas vārdi Dabasgāzes sadales sistēmas tehniskā uzraudzība, analīze, izvertējums
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural gas distribution systems, technical monitoring, evaluation, the most efficiens
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 20:10:42