Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „SIA „X” darbības pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for enhancing the business performance of „X” Ltd”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. J.Jakubāne
Recenzents Mg.oec. A.Mihņenoka
Anotācija Bakalaura darba autors: Andris Oņiščuks Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. J. Jakubāne Bakalaura darba temats: „SIA „X” darbības pilnveidošanas iespējas” Bakalaura darba apjoms: 56 lpp, 8 tab., 19 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Caunes, Foranda, Ludborža, Praudes, Zvirbules-Bērziņas monogrāfijas, statistiskie dati, interneta resursi, SIA „X” 2010.un 2011.gada pārskati, kā arī nepublicētie dati. Darbs sastāv no 2 daļām. 1.daļā tiek pētīta ražošanas uzņēmuma organizācija un tā darbības analīzes metodes. 2.daļā veikts pētījums konkrētā ražošanas uzņēmumā un apskatītas tā pilnveidošanas iespējas. Bakalaura darba galvenie rezultāti: izpētīta ražošanas organizēšanas teorētiskie aspekti un uzņēmuma analīzes metodes, veikts pētījums par SIA „X” darbību kopumā un Krēslu nodaļas saimniecisko darbību. Izvērtēta uzņēmējdarbības vide. Pētītas pilnveidošanās iespējas – iekārtas iegāde. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Andris Oņiščuks SIA „X” darbības pilnveidošanas iespējas: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Mg.oec., pr.doc. J. Jakubāne - Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2013.- 56 lpp.
Atslēgas vārdi „SIA „X” darbības pilnveidošanas iespējas”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Opportunities for enhancing the business performance of „X” Ltd”
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 11:38:26