Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas rūpniecisko objektu transformācija par mājokļiem
Nosaukums angļu valodā Conversion of Industrial Buildings into Apartments in Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Lekt. A. Antenišķe
Recenzents Lekt. A. Fersters
Anotācija 19.gadsimts Rīgai bija nozīmīgs ar industriālo attīstību un rūpniecisko objektu būvniecību. Pašlaik vairāki kādreiz ļoti nozīmīgi un plaukstoši uzņēmumiem ir pamesti. Fabriku un ražotņu pašreizējais veidols neatgādina pirmatnējo ēkas nozīmīgumu. Šāds stāvoklis raksturo vispārējo vienaldzīgo attieksmi pret industriālo mantojumu un sabiedrības nezināšanu. Vēsturisku ēku adaptīva atkārtota izmantošana ir labākais veids kā saglabāt industriālo mantojumu un pievienot celtnēm mūsdienas lietderīgumu, kas nodrošinātu ēkas vērtību arī nākotnē. Darbā apkopotā informācija vērsta uz adaptīvas atkārtotas izmantošanas un industriālā mantojuma izpratni. Tika uzskaitīti pārprofilēšana pamatprincipi un tā veidi, kā arī konstatētas pārprofilēšanas priekšrocības. Darbā apsekota pārprofilēto industriālu objektu situācija Eiropā un Rīgas pilsētvidē, uzskaitīti un salīdzināti būtiskākie rūpnieciskie projekti ar jaunu mājokļa funkciju. Apskatīti arhitektu viedokļi pār īstenotiem projektiem. Ar socioloģiskās aptaujas palīdzību ir apkopoti respondentu viedokļi par jaunā mājokļa izvēles kritējiem. Secināts, ka informācija par mūsdienīgu mājokli un Rīgas piedāvātajām iespējām ir tikai subjektīvu attīstītāju rokās. Galvenais cēlonis, kāpēc respondenti nezin par pārprofilētām rūpnīcām un nevēlas tajās dzīvot, ir priekšstata un informācijas trūkums par šiem jaunajiem mājokļiem. Rīgas Tehniskas universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Anželikas Kabackas bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām analītiskajām daļām, secinājumiem. Darba pielikumā pievienotas socioloģiskās aptaujas anketas paraugs un Manheimas pilsētas daudzfunkcionālās vides priekšlikuma projekts. Bakalaura darbs sastāv no 52.lpp., 50 attēliem, 60 izmantotās informācijas avotiem un pielikuma daļas.
Atslēgas vārdi industriālais mantojums, pielāgota atkārtota izmantošana, pārprofilēšana, pārprofilēta rūpnīca
Atslēgas vārdi angļu valodā industrial heritage, adaptive reuse, reprofiling, reprofiled factory
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2013 22:32:38