Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma likviditātes analīzi”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Tax Payment Impact to Company Liquidity”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents M.Jurušs, Dr.oec., nodokļu konsultants
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma ir „Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma likviditātes analīzi”. Diplomdarba struktūra sastāv no ievada, 4 nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras saraksta. Pirmajā nodaļā autors apraksta teorētisko informāciju, kas sniedz vispārēju priekšstatu par finanšu analīzi, atklājot tās būtību, metodes, veidus un iespējamos analīzē izmantojamos koeficientus. Šī nodaļa ir būtiska, jo tiks noskaidrots, kā tiek veikta finanšu analīze un kādiem mērķiem tā kalpo. Darba otrajā nodaļā tiek veikts nodokļu raksturojums. Savukārt, darba trešajā nodaļā autors apraksta uzņēmuma nodokļu ietekmi. Ceturtajā nodaļā uz analīzes gaitā iegūtiem rezultātiem apraksta uzņēmuma „X” galveno konstatēto attīstības problēmu iespējamos risinājumus. Diplomdarba mērķis ir uz uzņēmuma „X” finanšu un nodokļa sloga analīzes pamata izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Pētījuma objekts ir uzņēmuma „X” nodokļu maksājumi. Pētījuma priekšmets ir uzņēmuma „X” nodokļa sloga ietekmes analīze uz likviditāti. Pētījuma periods ir 2008. – 2012. gads. Darba apjoms ir 58 lappuses, tas sastāv no četrām nodaļām un 8 pielikumiem. Darbā ir ievietotas 9 tabulas, 16 attēli, 24 formulas. Darbs ir izpildīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Nodokļu maksājumu ietekme uz uzņēmuma likviditātes analīzi
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Tax Payment Impact to Company Liquidity
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2013 11:03:26