Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa kvalitātes pilnveide A/S "SAF Tehnika"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Production Process Quality in the JSC "SAF Tehnika"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing., MBA Oskars Priede
Recenzents Mg.oec. Jānis Vanags
Anotācija Indusa L.Ražošanas procesa kvalitātes pilnveide A/S SAF Tehnika: Bakalaura darbs / L.Indusa, O.Priede.- Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. -85 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms:77 lpp., tajā iekļauti 29 attēli, 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 4 avoti latviešu, 25 angļu un 1 vācu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt A/S SAF Tehnika ražošanas procesu kvalitāti un neatbilstošo produktu vadību un sniegt efektīvus priekšlikumus neatbilstošas produkcijas vadības pilnveidei. Pirmajā daļā ir aprakstīta teorētiskā informācija par kvalitātes vadības sistēmu, procesu vadību, ISO standartu saimi un standarta prasībām attiecībā uz neatbilstošu produktu vadību. Otrajā darba daļā ir apskatīts uzņēmuma A/S SAF Tehnika darbības raksturojums, veikts iekšējās un ārējās vides novērtējums izmantojot SVID analīzi, analizēta neatbilstošās produktu vadības procedūras īstenošana ražošanas nodaļās, kā arī veikta darbinieku aptauja. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi ražošanas procesu kvalitātes pilnveidei: vienotas neatbilstošās produktu uzskaites sistēmas izveide ražošanas nodaļās; darbinieku kvalifikācijas celšana pilnveidojot iekšējo apmācību metodiku; ražošanas nodaļas iekšējās komunikācijas uzlabošana izmantojot elektroniskos un personiskos komunikāciju kanālus.
Atslēgas vārdi Ražošanas process, neatbilstošu produktu vadība, procesu pilnveide.
Atslēgas vārdi angļu valodā Manufacturing process, non-conforming product management, process improvement.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2013 09:19:53