Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Iekštelpu remonta darbu tehnoloģiskie procesi"; diplomprojekts "Graudu apstrādes komplekss, Bauskas novads"
Nosaukums angļu valodā "Technological Processes of Interior Renovation"; Diploma Project "Grain Seed Treatment Complex in Bauska Area"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs doc. M.Vilnītis
Recenzents
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām: pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Pētnieciskās daļas mērķis ir noskaidrot, ar kādiem būvmateriāliem un iekštelpu remonta tehnoloģiskajiem procesiem tiek nodrošināts dzīvojamo ēku vai dzīvokļu maksimālais kalpošanas laiks. Mērķa sasniegšanai tika izpildīti noteiktie uzdevumi.Darba ietvaros tika apskatīti un izanalizēti iekštelpu remonta darbu tehnoloģiskie procesi, iegūts priekšstats par ēkas apsekošanas noteikumiem, lai noteiktu veicamo iekštelpu remonta darbu apjomu un pielietojamos tehnoloģiskos procesus, kas nodrošina telpām ilgāku kalpošanas laiku. Apskatīts iekštelpu remonta darbu sagatavošanas process. Kā arī aprēķināts ar kādiem, būvmateriāliem un remonta darbu tehnoloģiskajiem procesiem tiek nodrošināts telpu maksimālais kalpošanas laiks. Inženierprojekta mērķis - izstrādāt graudu glabāšanas angāra tehnisko projektu un projekta ekonomisko pamatojumu. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts ēkas projekts, kurā sistematizētas, nostiprinātas un paplašinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā specialitātē un šīs zināšanas pielietotas konkrēto zinātnisko, tehnisko, ekonomisko un ražošanas uzdevumu risināšanā. Paskaidrojošā inženierprojekta daļā aprakstītas galvenās ēkas konstrukcijas un tās plānojums, veikta galveno nesošo elementu dimensionēšana un izskaidrota konkrētās ēkas būvniecības tehnoloģija. Grafiskajā inženierprojekta daļā izstrādāts ēkas ģenplāns, arhitektūras plānojums un ēkas fasādes, galvenās nesošās konstrukcijas un to darba rasējumi, kā arī būvniecības ģenplāns un kalendārais būvdarbu veikšanas grafiks. Diplomdarba apjoms ir 149 lappuses, 27 tabulas, 42 attēli un 7 diagrammas,18 pielikumi, 11 A1 formāta rasējumu lapas. Darba izstrādē tika izmantoti 34 avoti, tai skaitā zinātniskā literatūra, būvnormatīvi, un interneta resursi.
Atslēgas vārdi Graudu apstrādes komplekss , ēkas projekts, iekštelpu remonts, grīdas segumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Grain seed treatment complex ,building project, interior renovation, floor coverings.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 21:12:38