Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Vibrāciju izpēte elektromagnētiskajos indukcijas sūkņos ar rotējošiem pastāvīgajiem magnētiem"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Vibrations in Electromagnetic Pumps with Rotating Permanent Magnets"
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs profesors Jānis Auziņš
Recenzents profesors Aleksandrs Januševskis
Anotācija Maģistra darbā tiek pētītas vibrācijas elektromagnētiskās indukcijas sūkņos ar pastāvīgiem rotējošiem magnētiem. Ir veikts literatūras apskats par līdzšinējiem sasniegumiem magnetohidrodinamikā, rotoru dinamikā un vibrācijās. Pirms veikt pētījumu ir izvirzītas piecas hipotēzes par vibrāciju raksturu un cēloņiem un balstoties uz līdzšinējo pieredzi, izgatavota eksperimentālā iekārta, kura ir vienkāršota, kanāls aizstāts ar imitāciju, tātad eksperimentos nav šķidra metāla sūknēšana, tāpat arī teorētiskajos aprēķinos. Teorētiskajā daļā ir veikts aprēķins magnētiskajiem spēkiem. Statikā izmantojot galīgo elementu metodi datorprogrammā FEMM un dinamikā analītiski veikts tuvināts aprēķins. Ir meklētas kritiskās frekvences sūkņa rāmim, izmantojot galīgo elementu metodi datorprogrammā SolidWorks. Savukārt vārpstai un rotoram ir atrastas pirmās kritiskās frekvences analītiski. Darbā īsi ir aprakstīti mehāniskie spēki, kādi darbojas sistēmā, vienkāršotā gadījumā. Pētījumu teorētisko datu un hipotēžu apstiprināšanai ir veikts eksperiments. Sūknim pie kanāla ir nostiprināts sensors, kas paātrinājumu pārveido elektriskā signālā un to tālāk apstrādā ar datoru. Ir ierakstīti dati, kad sūknis ir izslēgts un tam radīts trieciens, meklējot pašsvārstību frekvences, ir dati, kad sūknis ir ieslēgts pie dažādiem rotācijas ātrumiem un analizētas vibrācijas ar Furjē transformāciju. Ir ierakstīti dati, kad magnētvads ir pielikts, noņemts, tā galā pievienotas papildus plāksnes. Eksperimentāli iegūtie dati ir interpretēti. Darbā nobeigumā ir secinājumi par eksperimentālajiem datiem un teorētiskajiem datiem. Viena no hipotēzēm ir apstiprināta pilnībā, ka magnētu skaits uz rotora mijiedarbojas ar rotāciju un paaugstina uzspiesto frekvenci. Pārējās hipotēzes ir apstiprinātas daļēji. Pieminēti arī turpmākie attīstības soļi pilnīgākai izpratnei par fizikālajiem procesiem, vibrācijām sūknī. Darbā: 69 lpp. teksts, 54 attēli, 7 tabulas, 1 pielikums un 19 nosaukumu informācijas avoti.
Atslēgas vārdi MEHĀNIKA, MAGNETOHIDRODINAMIKA, ELEKTRODINAMIKA, VIBRĀCIJAS, REZONANSE, PAŠSVĀRSTĪBU FREKVENCES
Atslēgas vārdi angļu valodā MECHANICS, MAGNETOHYDRODYNAMICS, ELECTRODYNAMIC, VIBRATION, REZONANSE, CRITICAL FREQUECNY, FOURIER
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 14:22:01