Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Izglītības sistēmas un darba tirgus mijiedarbība”
Nosaukums angļu valodā „Interaction of the educational system and labor market”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Prof. J.Saulītis
Recenzents Lekt. N.Balabka
Anotācija Bakalaura darba tēmas nosaukums ir „Izglītības sistēmas un darba tirgus mijiedarbība”. Darba mērķis ir noskaidrot esošo situāciju un vērojamās tendences Latvijas darba tirgū un parādīt izglītības ietekmi uz tām. Darba teorētiskajā daļā tika izpētīta darba tirgus būtība un funkcionēšanas pamatprincipi. Tika noskaidroti darba tirgus piedāvājuma, pieprasījuma un līdzsvara noteicošie faktori, iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes klasifikācija, bezdarba būtība. Teorētiskās daļas turpinājumā tika izpētīta izglītības nozīme cilvēkkapitāla veidošanā un tās ietekme uz darba tirgu. Tika atspoguļota izglītības sistēmas, valsts un darba tirgū iesaistīto pušu savstarpējā saikne un mijiedarbība. Darba analītiskajā daļā tika izpētīta un analizēta esošā situācija darba tirgū. Tika analizēta darba tirgus pamatrādītāju izmaiņu dinamika un esošās darba tirgus situācijas detalizēta analīze. Tika analizēts izglītības sistēmas devums darba tirgum un izpētīta izglītības ietekme uz darba tirgus rādītājiem. Bakalaura darbā tika secināts, ka izglītībai ir liela nozīme, jo tā ietekmē gan indivīdus, gan sabiedrību kopumā. Izglītība palielina indivīda personiskās un profesionālās spējas. Tika secināts, ka izglītībai ir pozitīva ietekme uz darba tirgus rādītājiem. Novērojama tendence, ka pieaug augstākās izglītības pieprasījums darba tirgū. Augstākā izglītība veicina inovācijām piemērotu vidi, kuras ir mūsdienu ekonomikas izaugsmes būtiskākais virzītājfaktors. Tika secināts, ka no izglītības līmeņa un kvalifikācijas celšanas ieguvēji būs kā darba ņēmēji, tā darba devēji, valsts un visa sabiedrība kopumā. Nepieciešams uzlabot esošo mijiedarbību starp darba tirgu un izglītības sistēmu, jo pastāv atšķirības starp izglītības iestāžu sniegtajām zināšanām un darba tirgus prasībām. Lai to paveiktu valstij nepieciešams veidot diskusijas un ciešāku sadarbības plānu. Bakalaura darbs sastāv no 63 lapām, kurās ir iekļauti 28 attēli un 4 tabulas.
Atslēgas vārdi darba tirgus izglītības sistēma mijiedarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā labour market educational system Interaction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2013 13:07:26