Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas radošo kvartālu pilsētvides potenciāls
Nosaukums angļu valodā The Potential of Urban Scape of Creative Districts in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Lekt. D. Kalvāne
Recenzents Arh. I. Rukmane-Poča
Anotācija Jēdziens radošie kvartāli pavisam nesen ienācis pilsētplānotāju, urbānistu un arhitektu leksikā, un kļuvis par savdabīgu pašmāju produkcijas, radošo industriju, jaunu tradīciju un kultūras dzīves kvalitātes zīmi. Vai varētu būt, ka arī par pilsētvides kvalitātes rādītāju? Kāds ir radošo kvartālu pilsētvides potenciāls Rīgas pilsētā? Šī bakalaura zinātniskā darba mērķis ir noteikt Rīgas radošo kvartālu pilsētvides nozīmi un potenciālu Rīgas pilsētas teritoriālajā, sociālajā un ekonomiskajā attīstībā. Mērķa sasniegšanai tika veikti sekojoši uzdevumi: Izpētīti radošie kvartāli, to rašānās un pastāvēšanas iemesli Eiropā un pasaulē; Pēc izvirzītiem līdzības kritērijiem detalizēti analizēti radošie kvartāli Maskavā (Artplay) un Tallinā (Kalamaja); Rīgas pilsētas stratēģisko plānu ekonomiskā un sociālā potenciāla izvērtējums pilsētas attīstības plānošanas un stratēģisko dokumentu ietvaros; Pēc atlases kritērijiem analizētI Rīgas radošie kvartāli Andrejsala, Kalnciema ielas kvartāls, VEF, Spīķeri un Miera iela; Uz teorētiskās un analītiskās izpētes pamata izdarīti secinājumi; Uz secinājumu pamata sagatavoti ierosinājumi. Bakalaura zinātniskā darba rezultāts ir: Radošo kvartālu faktiskās un ietekmes teritorijas definēšana; Noteikts radošo kvartālu teritoriālais, sociālais un ekonomiskais raksturs Rīgas pilsētvidē; Definēti Rīgas radošo kvartālu pilsētvides potenciāla kritēriji un veikts to izvērtējums. 7. semestra studiju darbā un ISOVER konkursa ietvaros tika izmantots zinātniskajā darbā apkopotais teorētiskais materiāls un analītiskie secinājumi par radošajiem kvartāliem. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa studentes Gunitas Kuļikovskas bakalaura darbs sastāv no ievada, četrām (4) analītiskajām daļām, secinājumiem, ierosinājumiem. Darba pielikumā pievienots bakalaura zinātniskā darba rezultātu attainojums grafiskā veidā. Bakalaura darbs sastāv no 53 lpp., 13 attēliem, 4 pielikumiem un 93 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi radošie kvartāli,pilsētvide,pilsētas socioloģija,pilsētplānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā urban sociology,cityscape,urban planning,creative quarters
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2013 12:27:48