Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Nērniecības darbi atmežošanas vajadzībām"
Nosaukums angļu valodā "Surveying in forest land transformations"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs O.Metuma
Recenzents A.Auziņš
Anotācija Bakalaura darbs ar inženierprojektu Mērniecības darbi atmežošanas vajadzībām apskata atmežošanas procesu Latvijā. Līdz ar izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulēatmežošanas procesu, ir daudz jaunumu, kas skar gan mežu īpašniekus, gan iesaistītās institūcijas. Darbs sniedz ieskatu par mežu apsaimniekošanu un izmantošanu, saistīto normatīvo aktu regulējumu un atmežošanas procesā veicamajām darbībām Latvijas valstī. Bakalura darba teorijas daļāaprakstīta mežu apsaimniekošana, statistika un atmežošanas procedūra. Inženierprojektāapskatīta transformējamās meža zemes robežu nospraušana un izvietojuma plāna izgatavošana zemes vienībai Garkalnes novadā, kāarīatmežošanas rezultātānodarīto zaudējumu aprēķina piemēra zemes vienībai Carnikavas novadā. Bakalaura darba tēma ir aktuāla, jo, uzlabojoties ekonomiskajam stāvoklim valstī, pieaug būvniecības apjomi, kas savukārt bieži saistīti ar atmežošanu. Tāpat aktuāla tēma ir efektīva zemes dzīļu resursu izmantošana, kas kopāar būvniecību ir galvenais atmežošanu izraisošais faktors Latvijā
Atslēgas vārdi atmežošana
Atslēgas vārdi angļu valodā forest land transformation, deforestation
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2013 20:55:18