Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Asfalta ģeosintētisko materiālu pielietošana segumu pastiprināšanai” („Saules ielas rekonstrukcija Ventspilī”)
Nosaukums angļu valodā „Application of Asphalt Geosynthetic Materials for Surface Strengthening” (“Reconstruction of Saules Street in Ventspils”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. V.Haritonovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Asfalta ģeosintētisko materiālu pielietošana segumu pastiprināšanai (Saules ielas rekonstrukcija Ventspilī). Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot asfalta ģeosintētisko materiāla veidus, to funkciju un nozīmi ceļa seguma pastiprināšanā, pozitīvās un negatīvās īpašības, kā arī darbības principu. Galvenie uzdevumi apkopot un izanalizēt pieejamo informāciju par asfalta ģeosintētiskajiem materiāliem, noskaidrot kādas ir atšķirības starp to veidiem, izpētīt zinātnieku veiktos testus, aprakstus, ģeosintētisko materiālu testēšanas rezultātus. Apzināt Latvijas pieredzi ģeosintētisko materiālu pielietošanai asfaltbetona seguma pastiprināšanā un pieredzi citviet pasaulē. Darbā tiek apskatīti asfalta ģeosintētiskie materiāli, to veidi, fizikāli mehāniskie darbības principi, kā arī asfalbetona ģeosintētisko materiālu īpašības asfalta ceļa seguma pastiprināšanā. Asfaltbetona ģeosintētiskie materiāli ir veids kā atjaunot un pastiprināt asfaltbetona segumu, nepārbūvējot ceļa pamata konstrukciju. To pielietošanu nosaka esošā ceļa segas konstrukcijas nestspējas atbilstība prasībām. Lai iegūtu kvalitatīvu un labu rezultātu asfalta ģeosintētisko materiālu pielietošanā, nepieciešams ievērot ražotāja noteiktās prasības un tehnoloģiskos iestrādes risinājumus. Inženierprojekta daļa ir izstrādāta objektam Saules ielas rekonstrukcija, Ventspilī. Projektā tiek izskatīti 2 ceļa segas rekonstrukcijas tehniskie risinājumi pilna ceļa segas rekonstrukcija, ceļa segas rekonstruēšana pastiprinot asfaltbetona segumu ar ģeosintētiskiem materiāliem. Viecot segas pamatu nestspējas pārbaudi, abu variantu ekonomisko analīzi, projektā tiek piedāvāts pastiprināt asfaltbetona segumu ar ģeosintētiskiem materiāliem. Projektā aprakstīti specifiskie darbi ceļa rekonstrukcijai, doti galvenie darbu apjomi un norādījumi būvdarbu organizēšanai. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 136 lpp. Darbs satur 41 attēlu un 24 tabulas. Izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Asfalta ģeosintētiskie materiāli, Saules ielas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Geosynthetic Materials for Asphalt Pavement, Reconstruction of Saules street
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2013 09:43:35