Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Dalītās vērtības stratēģijas izveides projekts
Nosaukums angļu valodā The Project of Development of Shared Value Strategy for a Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Asist., Mg.oec. D. Ščeulovs
Recenzents Prakt.doc., Mg.oec. J. Jakubāne
Anotācija Šis diplomdarbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Inženierekonomikas un vadības fakultātē, Vadībzinību katedrā. Diplomdarbs veidots no piecām daļām analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskās daļas mērķis ir apkopot un izanalizēt uzņēmuma Veselības centrs 4 darbības raksturojumu un tās iepriekšējo gadu finanšu rezultātus, attīstības tendences un uzņēmuma vides ietekmējošos faktorus, pēc kuru izpētes iespējams noteikt uzņēmuma darbības stiprās un vājās puses, iespējas un draudus. Projektu aprēķinu daļas mērķis ir izstrādāt trīs priekšlikumus, lai palielinātu uzņēmuma Veselības centrs 4 attīstības perspektīvas un iespējas nākotnē, kā arī izanalizētu dalītās vērtības stratēģijas izveides iespējas uzņēmumā, šo iespēju ieviešanas izmaksas un sniegto uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanos. Tehnoloģiskās daļas mērķis ir izstrādāt uzņēmumam Veselības centrs 4 medicīnas preču, izejvielu un iekārtu piegādātāju datu bāzi Microsoft Access programmā, lai uzņēmums spētu operatīvi salīdzināt un apkopot informāciju par šiem sadarbības partneriem, pēc datu bāzē esošās informācijas, tādejādi uzņēmumam ļautu efektīvāk plānot nepieciešamo preču pasūtījumus un piegādātāju izvēli. Darba un dabas aizsardzības daļas mērķis ir izpētīt uzņēmuma Veselības centrs 4 darba aizsardzības sistēmu, kuras uzdevums ir nodrošināt, ka gan darba devēji, gan nodarbinātie spētu darīt visu nepieciešamo, lai darba vide neatstātu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību un drošību darba vietās. Grafiskās daļas mērķis ir atspoguļot diplomprojekta gaitā iegūtos un izstrādātos grafiskos, diagrammas un tabulu veidā attēlotos analīzes rezultātus. Diplomprojekts satur 18 tabulas, 30 attēlus un 21 informācijas avotus. Tās apjoms ir 67 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Dalītās vērtības stratēģijas izveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Creating shared value strategy
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2013 20:06:27