Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta komplekss Liepājā"
Nosaukums angļu valodā "Sport complex in Liepaja"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs G.Šahmenko
Recenzents V.Ā.Lapsa
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām - no pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskai daļai ir sekojoši mērķi: Eksperimentāli noteikt mikrosilikas un nanosilikas ietekmi uz pašblīvējošā betona īpašībām: segregāciju, reoloģiju, javas masas viendabīgumu un stiprību; Noskaidrot, vai nanosilikas ietekme ir ekonomiski pamatota un lietderīga, lai to pielietotu būvniecībā; Pētnieciskā daļā ir detalizēti aprakstīta pašblīvējošā betona izstrādāšana, pielietojot jaunas piedevas: nanosiliku un mikrosiliku. Darbā tika veikts detalizēts ieskats pašblīvējošā betona izstrādāšanas vēsturē, kā arī tika apskatītas pašblīvējošā betona projektēšanas normas Eiropas Savienībā, ASV un Japānā. Vēl tika izanalizētas pašblīvējošā betona īpašības salīdzinājumā ar tradicionālo betonu, tika aprakstītas populārākas pārbaužu metodes, kā arī tika veikti eksperimenti laboratorijā. Noslēgumā tika iegūti javas masas stiprības, viendabīguma un citu svarīgo īpašību rezultāti, pielietojot dažādu silikas daudzumu. Rezultāti tika apkopoti grafiku un tabulu veidā. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tika veikta tehniski-ekonomiskā analīze. Inženierprojekta daļā tika izstrādāts Sporta kompleksa projekts. Ēkas atrašanās vieta plānota Liepājā, Ventspils ielā. Zemesgabala platība ir 5995m2. Ēkas stāvu lietderīga platība ir 1670m2. Labiekārtošanai ir atvēlēti 671m2. Projektā ir paredzētas 240 stāvvietas apmeklētājiem, kā arī 114 autostāvvietas blakus sporta kompleksam. Inženieprojekta daļā tika izstrādāti sekojoši risinājumi: arhitektūra, galveno būvkonstrukciju aprēķini, tehniski ekonomiskais salīdzinājums, būvdarbu organizēšana un tehnoloģija, kā arī objekta ekonomiskā pamatojuma - tāmes izstrāde, kā arī tika izstrādāti 8 rasējumi A1 lapu formātā. Diplomdarbā ir 66 attēli, 24 tabulas un 8 rasējumi.
Atslēgas vārdi nanosilika,mikrosilika,sporta komplekss,pašblīvējošais betons
Atslēgas vārdi angļu valodā nanosilia,silica fume,sport complex in Liepaja, SCC,self-compacting concrete
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2013 13:27:38