Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Vieglās rūpniecības attīstība Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Development of light industry in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. R.Greitāne
Recenzents Dr.oec.,doc. I.Andersone
Anotācija Vieglās rūpniecības nozare ir tradicionāli orientēta uz eksportu, tāpēc krīzes laikā, sarūkot ārējam pieprasījumam, nozares ražošanas apjomi būtiski sašaurinājās. Vērojama situācija, ka vieglās rūpniecības stāvoklis nespēj tik ātri uzlaboties, kā apstrādes rūpniecības situācija kopumā, jo 2012.gadā notika vispārēja ekonomiskās situācijas pasliktināšanās lielajos eksporta tirgos. Vieglā rūpniecība Latvijā veido aptuveni 8% no valsts kopējā eksporta apjoma. Tikai apmēram 1015% no saražotās produkcijas paliek Latvijā, tādejādi samazinoties eksporta apjomiem, strauji pasliktinās arī nozares kopējā situācija Darba pētījuma objekts ir tekstilrūpniecības nozare, bet pētāmais priekšmets ir vieglās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā. Darba mērķis izpētīt vieglās rūpniecības nozīmi Latvijas tautsaimniecībā un izstrādāt priekšlikumus nozares attīstībai. Hipotēze - uzņēmuma ražošanas optimizēšana dod iespēju palielināt uzņēmuma ražošanas apjomus, sekmējot eksportu un tādejādi attīstot vieglo rūpniecību Latvijā. Tā kā abas autores izstrādātās novitātes ir saistītas ar laika resursu samazināšanu, kā rezultātā radot iespēju palielināt ražošanas apjomus sekmējot eksportu un vieglās rūpniecības attīstību, tad autore darba analītiskajā daļā apskatīs vieglās rūpniecības nozīmi Latvijā, izpētot situācijas attīstību pa gadiem. Autore aplūkos arī apstrādes rūpniecību, jo ir svarīgi zināt vieglās rūpniecības ieguldījumu kopējā apstrādes sistēmā, tā novērtējot vieglās rūpniecības rādītājus un attīstības iespējas. Tā kā vieglā rūpniecība sastāv no dažādām nozarēm, tad autore nolēma padziļināti izpētīt tekstilrūpniecību un tās nozīmi vieglajā rūpniecībā. Darba teorētiskajā daļā tiks pierādītas divas izvirzītās novitātes un to ieviešanas lietderīgums uzņēmumā. Ražošanas optimizēšanu autore pierādīs ar dažādu situāciju piemēriem, pierādot, ka ražošanas apstrādes laiku ir iespēja samazināt izmainot partijas lielumu, iesaistīto iekārtu skaitu, kā arī izmainot pašu detaļu kustības veidu. Kā arī tiks pierādīta otra novitāte, kas saistīta ar ražošanas plūsmas optimizēšanu, ieviešot Lean principa pakavveida ražošanas plūsmas ieviešanu uzņēmumā. Zinātniski pētnieciskajā darba daļā abas izvirzītās novitātes tiks pielietotas uzņēmumā SIA Ogres Trikotāža, izmantojot uzņēmuma datus un iekārtu izvietojumu. Izmantojot uzņēmuma SIA Ogres Trikotāžas izstrādājumu ražošanas normas, tiks veikta ražošanas cikla optimizēšana, izmainot transportpartiju lielumu, maiņu skaitu, iekārtu skaitu, kas tiek nodarbinātas ražošanā, kā arī izmainot detaļu kustības veidu, pielietojot paralēli secīgo apstrādes procesu. Uzņēmumā SIA Ogres Trikotāža tiks veikta ražošanas plūsmas optimizācija, tādējādi samazinot dīkstāvju un starpoperāciju laikus, kā arī tiks uzlabots SIA Ogres trikotāža pamatražošanas process.
Atslēgas vārdi Vieglās rūpniecības attīstība Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of light industry in Latvia
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 11:28:43