Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā”
Nosaukums angļu valodā „Planning of marketing communication in a company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. B.Levina
Recenzents Dr.oec., doc. R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darba autors: Elvijs Losbergs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., asist. Baiba Levina Bakalaura darba temats: „ Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā”. Bakalaura darba apjoms: 56 lappuses, tika izmantoti 21 informācijas avoti, iekļauti 8 attēli un 14 tabulas. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, periodiskie izdevumi, kā arī interneta resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Ikviena mūsdienīga uzņēmuma mērķis ir maksimāli nopelnīt, un lai sasniegtu šo mērķi ir nepieciešams izstrādāt mārketinga komunikācijas plānošanu uzņēmumā un tādā veidā, veicinot preču un pakalpojumu virzīšanu tirgū.Darbs sastāv no analītiskās apskata daļas, kurā ir apskatīta mārketinga komunikācijas plānošanas būtība un nozīme, virzīšanas veidi un to salīdzinājums un mārketinga plānošanas virzīšanas pasākumu process, kā arī no pētījumu un aprēķinu daļas, kurā iekļauts uzņēmuma raksturojums, nozares analīze, konkurences analīze, uzņēmuma SVID analīze. Šīs daļas nobeigumā tika izvērtēta tāda pasākumu efektivitāte, kas pēc iespējas vairāk atbilstu vispiemērotākajai mārketinga komunikācijas plānošanai. Nobeigumā izdarīti secinājumi, izejot no darbā veiktajiem mārketinga komunikācijas plānošanas pasākumiem, un norādīts bibliogrāfiskais saraksts, kur var redzēt izmantoto grāmatu sarakstu, interneta resursus, kā arī citus resursus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Elvijs Losbergs. Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/Mg.oec., asist. Levina B.- Datorsalikums.- Rīga: RTU,2013.- 56 lpp.
Atslēgas vārdi Mārketinga komunikācijas plānošana uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing communications planning in company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 19:36:35