Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Šķirotavas stacijas pieņemšanas parka "A" tehnoloģijas analīze pēc posmā Skrīveri-Krustpils rekonstrukcijās
Nosaukums angļu valodā Technology Analysis of Receiving Park A of Skirotava Station After Reconstruction of Skriveri-Krustpils Section
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Jānis Eiduks, Dr. sc.ing.,docents
Recenzents Pāvels Gavrilovs, Dr. sc.ing.,docents
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbā ir aprakstīta Šķirotavas stacijas tehnoloģiskais un ekspluatācijas raksturojums, kā arī apskatīta otrā sliežu ceļu rekonstrukcija dzelzceļa iecirkņī Skrīveri-Krustpils. Tika aprēķināti Šķirotavas stacijas pieņemšanas parkā A sistēmu parametri: ieejošās un izejošās plūsmas intensitāte, masu apkalpošanas sistēmas modelis, sistēmu noslodze, sistēmas elementu matemātiskā gaidīšana, dispersijas un vidējā kvadrātiskā novirze, posmā Skrīveri-Krustpils staciju intervāli. Darba mērķis ir izpētīt Šķirotavas stacijas pieņemšanas parkā A darba procesus un to mijiedarbību. Pētījuma metode pamatojas uz varbūtības teorijas, masu apkalpošanas teorijas un statistikas paņēmienu pielietošanas. Veikta empīrisko datu apstrāde, noteikti to sadalījuma likumi, kā arī veikta empīriskā un teorētiskā sadalījuma atbilstības pārbaude. Iegūtie rezultāti ļauj veikt vilcienu apstrādes analīzi, kas pienāk izformēšanā. Rezultāti var būt izmantoti Šķirotavas stacijas pieņemšanas parkā A pārstrādes spējas palielināšanai, kā arī tiek piedāvāti šīs pārstrādes spējas palielināšanas iespējas. Darba apjoms ir 77 lappuses, kas sevī iekļauj 26 attēlus un 17 tabulas. Darbā ir ievietotas atsauces uz 23 informācijas avotiem un ir pievienoti 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi VILCIENS, PIEŅEMŠANAS PARKS A, IEEJOŠA UN IZEJOŠA PLŪSMA, SISTĒMAS NOSLODZE, INTERVĀLU KOEFICIENTI
Atslēgas vārdi angļu valodā TRAIN, RECENTERING YARD A, INTENSITY OF INCOMING AND GOING OUT STREAM, COEFFICIENTS OF INTERVALS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2013 03:35:09