Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zaļā mārketinga izmantošana uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai
Nosaukums angļu valodā Green Marketing Approach for Increasing of a Company Competitiveness
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesore Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Profesore Inga Lapiņa
Anotācija Gelashvili A. Zaļā marketinga pieeja uzņēmuma konkurētspējas palielināšanai: Maģistra darbs/ A. Gelashvili, Elīna Gaile-Sarkane, Profesore, Ekonomikas Doktore-Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un Vadības fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts, Ārvalstu studentu departaments maģistra programma Uzņēmējdarbība un vadīšana 2013. Maģistra darbs ir rakstīts angļu valodā. Tas sastāv no 1 tabulas, 59 attēliem. Maģistra darbs, pārsvarā, sastāv no trim daļām: analītiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Pirmā, darba analītiskā daļa ir veltīta teoriju apskatam, kas koncentrējas uz zaļo mārketingu un klientu attiecību pārvaldību. Darbā tiek sniegts īss situācijas apraksts par katru no zaļā mārketinga veidiem. Autore apskata un analizē statistikas datus, lai dziļāk saprastu tēmu un izskaidrotu kādēļ ir svarīgi gūt konkurences priekšrocības, izmantojot darbā aprakstītās stratēģijas. Otrā darba daļa ir teorētiskā daļa, un tā sniedz īsu un detalizētu informāciju par jau esošajiem zaļā mārketinga moduļiem un klientu attiecību vadību. Autore apraksta kā veidot savstarpēji saistītus zaļā mārketinga un CRM modeļus. Ir izstrādātas novitātes: Zaļais CRM modelis un zaļā mārketinga un attiecību pārvaldes funkcijas. Un pēdējā daļa, praktiskā, un sniedz informāciju par kompānijas British Petrolium darbības apskatu, tiek analizēta uzņēmuma pašreizējā situācija attiecībā uz uzņēmuma budžetu un raksturo tā pašreizējās mārketinga stratēģijas. Darbā ir iekļauta pilna BP Global situācijas analīze un tiek sniegti ieteikumi kā uzlabot klientu uzticību un lojalitāti, kā arī ieņēmumus. Izanalizējot visus datus un informāciju, autore var secināt, ka zaļā mārketinga un CRM nozīme uzņēmumu darbības nodrošināšanā strauji pieaug. Uzņēmumiem ir nepieciešams pieņemt videi draudzīgas stratēģijas, lai saglabātu ilgtspējīgu konkurences pārsvaru, palielinot klientu uzticību un lojalitāti un ienākumus.
Atslēgas vārdi zaļais mārketings, konkurētspēja
Atslēgas vārdi angļu valodā Green Marketing, competitiveness
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 07.06.2013 15:02:47