Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Mārketinga stratēģijas izstrāde klientu segmenta noturēšanai un piesaistei DNB bankā
Nosaukums angļu valodā Development of Marketing Strategy for Customer Segment Retention and Acquisition for bank DNB
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs I.Skrūzkalne
Recenzents I.Eglīte
Anotācija ABSTRACT (IN LATVIAN) Pētījums ir izstrādāts par tēmu Mārketinga stratēģijas izstrāde klientu segmenta noturēšanai un piesaistei DNB bankā. Pētījuma mērķis ir izpētīt ārējās un iekšējās vides faktorus banku sektorā Latvijā un Norvēģijā, kā arī Norvēģijā strādājošo Latvijas iedzīvotāju finanšu uzvedību, paradumus un dzīvesstilu, lai piemeklētu piemērotus risinājumus klientu segmenta Norvēģijā strādājošie Latvijas iedzīvotāji jaunu klientu piesaistei un esošo noturēšanai, tādējādi veicinot DNB bankas biznesa attīstību un izaugsmi. Pētījumā tiek vērtēti ārējās vides faktori (PEST analīze), kas ietekmē banku sektora darbību Latvijā un Norvēģijā. Savukārt ar SWOT analīzes palīdzību tiek izvērtēta DNB bankas pašreizējā situācija Latvijā un Norvēģijā, kā arī potenciāls attīstīties tuvākajā un tālākajā nākotnē. Pēc ārējās un iekšējās vides analīzes ar kvalitatīvās pētījumu metodes (padziļinātās intervijas) palīdzību tiek izvirzīts potenciālais mērķa klienta portrets, kas sevī iekļauj gan galvenās dzīvesstila, gan finanšu uzvedības iezīmes. Savukārt ar kvantitatīvās pētījumu metodes (anketēšana internetā) palīdzību tiek gūts apstiprinājums Norvēģijā strādājošo Latvijas iedzīvotāju dzīvesstila un finanšu uzvedības atšķirībām. Pētījuma rezultāti norāda uz labvēlīgu vidi klientu segmenta Norvēģijā strādājošie Latvijas iedzīvotāji piesaistei un noturēšanai, kā rezultātā tiek izstrādāta mārketinga stratēģija un mārketinga plāns šī mērķa sasniegšanai. Pētījums ir izstrādāts angļu valodā, tas sastāv no 118 lapaspusēm (102 neskaitot pielikumus), un tajā ir 7 tabulas, 25 grafiki un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mārketinga stratēģija, Norvēģijā strādājošie Latvijas iedzīvotāji
Atslēgas vārdi angļu valodā Marketing strategy, Inhabitants of Latvia working in Norway
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.05.2013 12:24:53