Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Luksoforu izmantošana adaptīvajā satiksmes vadībā” („Autoceļa P62 Krāslava - Preiļi - Madona km 70.774 - 79.440 rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Use of Traffic Lights in Adaptive Traffic Management” („Reconstruction of Road P62 Kraslava – Preili - Madona Section from 70.774kmto 79.440km ”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Lekt. B.Jeļisejevs
Recenzents M.Sc. J.Smirnovs
Anotācija Bakalaura darbs Luksoforu izmantošana adaptīvajā satiksmes vadībā (ar inženierprojektu Autoceļa P62 Krāslava Preiļi Madona km 70.744 79.440 rekonstrukcija) sastāv no divām daļām no bakalaura daļas un no inženierprojekta daļas. Bakalaura darba daļā tiek apskatīts adaptīvo luksoforu sistēmas, kuras ieviešot var uzlabot satiksmes kvalitāti pilsētās, samazinot pie luksoforiem gaidošo automašīnu rindas. Pētījuma daļā tika pētīts, kā dažas no šīm sistēmām darbojas salīdzinot ar fiksēta laika luksoforu kontrolieri. Tika pielietotas dažādas satiksmes intensitātes, lai varētu novērot kā, katrs no apskatītajiem kontrolieriem darbojas dotajos satiksmes apstākļos. Inženierprojektā Autoceļa P62 Krāslava Preiļi - Madona km 70.774 79.440 rekonstrukcija izstrādāta autoceļa P62 rekonstrukcijas projekts posmā no 70.774 km līdz 79.440 km. Rekonstrukcijas projekta mērķis ir uzlabot ceļu satiksmes drošību un braukšanas kvalitāti šajā posmā. Būvprojekta risinājums paredz NP9.5 normālprofila pielietošanu, autobusa pieturu rekonstrukciju un satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu atbilstoši Latvijas Valsts standarta prasībām. Kopējais rekonstruējamā posma garums ir 8666 m. Projektēšanas darbi, tehniskie rasējumi un būvniecības daļas aprēķini tika izpildīti, ievērojot Latvijas Valsts standartus un būvnormatīvus, kuru saraksts pievienots inženierprojekta izmantotās literatūras sarakstam. Bakalaura darba (ar inženierprojektu) apjoms: Izpētes un aprēķinu daļa 110 lpp; 21 rasējums; 24 tabulas; 54 attēli 23 izmantotie literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Luksoforu izmantošana adaptīvajā satiksmes vadībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Use of Traffic Lights in Adaptive Traffic Management
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2013 15:10:01