Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Ceļu būves uzņēmuma SIA „Limbažu ceļi” izmaksu samazināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for minimizing costs in road construction company SIA „Limbažu ceļi””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., asoc. prof. R.Alsiņa
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija Diplomprojektā darba autors pētīja uzņēmuma SIA Limbažu ceļi izmaksu samazināšanas iespējas. Uzņēmums darbojas ceļu būvdarbu nozarē, kura pamatveidi ir autoceļu, ielu un laukumu būve, kā arī to remonts, asfalta ražošana un ieklāšana, ietvju un laukumu izbūvē no dabīgā un mākslīgā bruģakmens, projektēšanas darbi, mežizstrādes darbi, pilsētas ielu uzturēšana ziemā, kā arī karjeru atsegšana, izstrāde un rekultivācija. Lai uzņēmums spētu strādāt ar ienākumiem un pēc iespējas mazākiem izdevumiem, ir nepieciešams izanalizēt uzņēmuma izdevumu sastāvu un nozīmi, kā arī rast risinājumu izmaksu optimizēšanai. Darba autors ir aprakstījis informāciju par uzņēmumu, analizējis tā finanšu rādītājus un atklājis trīs risinājumus kā uzņēmumam SIA Limbažu ceļi sekmīgi samazināt izmaksas. Analizēti ir trīs izmaksu samazināšanas projekti degvielas izmaksu samazināšanas projekts, Limbažu asfalta betona ražotnes darbības apturēšana un autotransporta noņemšana no uzskaites to dīkstāves periodā. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta uzņēmuma darbības analīze, analizētas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, kā arī analizēti trīs dažādi izmaksu optimizāciju projekti. Izstrādājot projekta aprēķinu daļu, tika secināts, ka uzņēmums visvairāk ietaupīs realizējot degvielas izmaksu samazināšanas projektu.
Atslēgas vārdi izmaksu samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā cost reduction
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2013 22:36:28