Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for improving marketing activities in a service business"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. I.Andersone
Recenzents asoc.prof. R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekts Pakalpojumu uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts izstrādāts RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas Uzņēmējdarbība un vadīšana ietvaros. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekta mērķis ir izvirzīt priekšlikumus, kā SIA Conventus Fitness piesaistīt jaunus klientus un vienlaicīgi noturēt arī klientu skaitu diezgan nemainīgu. Diplomprojekta apjoms ir 77 lpp, kas sevī ietver 21 tabulu, 30 attēlus un 15 vienādojumus. Projektam ir 5 pielikumi. Darbā izmantoti 30 literatūras avoti. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķina daļas, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek analizēta SIA Conventus Fitness - Energie fitnesa studijas sievietēm klientu dinamika, uzņēmuma konkurenti, uzņēmuma realizētās mārketinga aktivitātes, kā arī konstatēti trūkumi. Projekta aprēķina daļā tiek izvirzīti un izstrādāti izvirzītie priekšlikumi jaunu klientu piesaistei, esošo klientu noturēšanai, t.i. piedāvājot fitnesa klubam jaunas mārketinga aktivitātes, ieviešot jaunu pakalpojumu, kas uzņēmuma klientēm ir bijis aktuāls jau no fitnesa kluba darbības uzsākšanas. Tehnoloģiskajā daļā tiek modernizēta esošā klientu datu bāze, kurā ir plašāka informācija par katru klientu, lai ietaupītu darbinieku laiku nepieciešamās informācijas atrašanai. Savukārt darba un dabas aizsardzības daļā tiek analizēta darba vides piemērotība darbiniekiem- esošie darba vides riski un izstrādāti risku novēršanas pasākumi, lai novērstu darbinieku traumu nopietnību, paaugstinātu darbinieku darba ražīgumu, kvalitāti.
Atslēgas vārdi Pakalpojumu uzņēmuma mārketinga pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for improving marketing activities in a service business
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 21:45:56