Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Operacionālā riska pārvaldība komercbankā"
Nosaukums angļu valodā "Operational Risk Management in a Commercial Bank"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec. J.Komkova
Anotācija Komercbankas pastāvīgi attīstās un piedāvā saviem klientiem aizvien labākus un izdevīgākus pakalpojumus, veikto operāciju skaits regulāri palielinās, jo aizvien vairāk cilvēku izmanto banku sniegtos pakalpojumus. Kopā ar pieaugušo operāciju skaitu, palielinās arī iespējamie riski. Mūsdienās ikviena komercbanka veic risku identificēšanu, novērtēšanu, minimizāciju un kontroli, lai bankas finansiālie darījumi būtu droši. Bankas klientiem ir svarīgi, lai vieta, kur viņi glabā savu naudu ir droša, lai banka būtu uzticams un drošs finanšu partneris. Maģistra darba objekts komercbanka. Maģistra darba priekšmets ir operacionālā riska pārvaldība AS PrivatBank. Galvenais maģistra darba mērķis ir izvērtēt operacionālā riska pārvaldību komercbankā, izanalizēt pārvaldības pilnveidošanas iespējas komercbankā un izstrādāt operacionālā riska pārvaldības pilnveidošanas iespējas AS PrivatBank. Maģistra darba hipotēze ir izanalizējot komercbankas operacionālā riska pārvaldības modeli un izstrādājot operacionālā riska pārvaldes pilnveidošanas elementus, ir iespējams minimizēt un labāk kontrolēt operacionālo risku komercbankā. Lai sasniegtu izvirzīto maģistra darba mērķi, tiek izvirzīti sekojošie uzdevumi:izprast operacionālā risku lomu banku risku sistēmā un tā ietekmi uz bankas darbību, raksturot normatīvos dokumentus, ar kuru palīdzību tiek īstenota operacionālā riska pārvaldība komercbankā, izanalizēt operacionālā riska pārvaldības sistēmas modeli komercbankā, veikt operacionālā riska identificēšanas procesa analīzi, izpētīt operacionālā riska novērtēšanas metodes komercbankā, apskatīt iespējamās operacionālā riska pārvaldības stratēģijas, izvērtēt iespējamos pasākumus komercbankā, lai samazinātu operacionālā riska iestāšanas iespējamību, veikt operacionālā riska pārvaldības analīzi AS PrivatBank, veikt operacionālā riska identificēšanu un novērtēšanu VIP korporatīvo klientu-nerezidentu apkalpošanas departamentā, veikt operacionālā riska minimizācijas plānošanu un kontroli VIP korporatīvo klientu-nerezidentu apkalpošanas departamentā, izvirzīt priekšlikumus operacionālā riska pārvaldes pilnveidošanai VIP korporatīvo klientu-nerezidentu apkalpošanas departamentā. Maģistra darba apjoms ir 95 lapas, tajā ir iekļauti 22 attēli, 22 tabulas un 4 formulas.
Atslēgas vārdi operācionālais risks, pārvaldība, stratēģija, Bāzele, komercbanka, minimizācija, novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā operational risk, management, strategy, Basel, commercial bank, minimization, assessment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2013 14:27:51