Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību
Nosaukums angļu valodā The effects of taxes on business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., asoc.prof. R.Alsiņa
Recenzents Mg.oec., lekt. K.Marinska
Anotācija Bakalaura darba temats ir Nodokļu ietekme uz uzņēmējdarbību. Darbs sastāv no ievada, divām daļām, 9 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Bakalaura darba mērķis ir apskatīt, kas ir nodokļi un nodevas, kāda nodokļu politika pastāv Latvijā, kādi nodokļi ietekmē uzņēmējdarbību, analizēt uzņēmumā esošo nodokļu sistēmu, izdarīt secinājumus, kādu nodokļu maksātāja veidu uzņēmumam labāk izvēlēties un iepazīties ar ēnu ekonomikas situāciju valstī. Darba analītiskā apskata daļā tiek aplūkota nodokļu un nodevu būtība, nodokļu politika Latvijā, un to salīdzināšana ar citām Eiropas valstīm, aplūkoti nodokļi, kuri tieši ietekmē uzņēmējdarbību un apskatīta ēnu ekonomikas situācija Latvijā. Pētījumu un aprēķina daļā tiek veikta 2011.gadā dibināta uzņēmuma maksājamo nodokļu analīze. Tiek veidoti vairāki scenāriji, kādi un cik lielā apjomā varētu būt jāmaksā nodokļi, ja uzņēmums izvēlētos konkrēto nodokļa maksātāja veidu. Rezultāti tiek apkopoti un izdarīti secinājumi par to, kādu nodokļu maksātāja veidu izvēlēties. Veicot pētījumu un aprēķinus, tiek izmantoti uzņēmuma raksturlielumi (darbinieku skaits, neto apgrozījums, peļņa utt.). Pēc tiem tiek aprēķināts, kādos apjomos uzņēmumam būtu jāmaksā nodokļi, kā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājam, kā uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājam un kā iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam, kā arī tiek izdarīti secinājumi par to, kurš no nodokļu maksātāja veidiem būtu jārealizē. Darbā ietverti 14 attēli, 19 tabulas un 2 formulu vienādojumi. Darba apjoms ir 70 lappuses. Darbā izmantoti 32 bibliogrāfiskie avoti, to skaitā interneta resursi.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbība, nodokļi, nodevas, nodokļu maksātāju fromas
Atslēgas vārdi angļu valodā Business, taxes
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 11:05:54