Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Multifunkcionāls sporta centrs, Kocēnu novads"
Nosaukums angļu valodā "Multifunctional sports building in Koceni"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs M.Vilnītis
Recenzents G.Šahmenko
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darba tēma ir Pārsegumu konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi, inženierprojekta tēma Multifunkcionāls sporta centrs Kocēnos. Bakalaura darbs sastāv no sešām nodaļām. Šajā nodaļās aplūkoti populārākie un biežāk pielietotie pārsegumu konstrukciju pastiprināšanas tehniskie risinājumi, iemesli pārseguma konstrukciju pastiprināšanas nepieciešamībai, pārsegumu apsekošanas kārtība un raksturīgākie bojājumi pārsegumos, kā arī salīdzinātas pārseguma ar nesošajām koka konstrukcijām pastiprināšanas metodes pārsegumu nestspējas palielināšana, uzstādot papildus sijas, pastiprināšana ar U profiliem un sijas pārveidošana šprengeļa konstrukcijā. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts sporta centra ēkai. Ēkai ir taisnstūra konfigurācija ar izmēriem plānā 38,31 m 59,51 m, tās augstums ir 12,21 m. Arhitektūras daļas paskaidrojuma rakstā aprakstīti objekta arhitektoniskie, konstruktīvie, ugunsdrošības risinājumi, un veikts norobežojošo kontrukciju siltumtehniskais aprēķins. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju tērauda kopnes, kolonnas un dzelzsbetona pamata aprēķins. Izstrādāta arī būvdarbu tenoloģijas daļa, veiktas vides un darba aizsardzības pasākumu apraksts. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, būvdarbu tehnoloģijas rasējumi, kā arī attēlots būvdarbu kalendārais plāns, materiālu, būvmašīnu un strādnieku plūsmas. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms 139 lpp. Darbā iekļauti 57 attēli un 31 tabulas. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 8 A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Pārsegumu pastiprināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Strengthenig oh the covering constructions
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2013 23:22:48