Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "SIA "Super Tan" klientu apmierinātības paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Increase of Customers Satisfaction in the "Super Tan" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Maira Sapata
Recenzents Dr.sc.ing.,docente Iveta Mežinska
Anotācija Gorškova J. SIA Super Tan klientu apmierinātības paaugstināšana: Bakalaura Darbs / J. Gorškova , M. Sapata Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. 70 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 70 lpp., tajā iekļauti 14 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu, 1 angļu un 7 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 5 lappusēm. Darba mērķis ir apkopot un izanalizēt informāciju, lai noskaidrotu klientu neapmierinātības cēloņus un pilnveidot procesus klientu apmierinātības paagtināšanai uzņēmumā Super Tan. Pirmajā darba daļā tiek apkopota informācija par klientu apmierinātību, klientu apmierinātības noteikšanas metodēm, procesu vadību un procesu pilnveidošanas un uzlabošanas metodēm un paņēmieniem. Otrajā darba daļā tiek novērtēts un izanalizēts uzņemums Super Tan. Detalizēti tiek analizēti atsevišķi problemātiskie uzņēmuma procesi un tiek piedāvāti uzlabojoši un pilnveidojoši risinājumi. Analīzes rezultātā iegūtā informācija palīdz risināt bakalaura darba izvirzītos uzdevumus. Trešajā darba daļā tiek izstrādāti uzņēmuma Super Tan pilnveidoti procesi, atbilstības novērtēšanas darbības uzlabojoši un pilnveidojoši risinājumi. Tas efektivitātes pierādījums, un pamatojums ar konkrētiem aprēķiniem. Šajā daļā tiek parādīts kā izvēlētie risinājumi tiks īstenoti. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: visi pilnveidošanas un uzlabošana pasākumi tika veiksmīgi realizēti. Rezultātā tika paaugstināts klientu apmierinātības tika palielināti ieņēmumi. Regulāri veicot nepārtrauktu procesu pilnveidošanu un procesu uzlabošanas pasākumus var sasniegt augstākus uzņēmuma rādītājus. Novērojot tendenci var laicīgi reaģēt uz izmaiņām un veicot pilnveidošanas pasākumus veiksmīgai uzņemējdarbībai.
Atslēgas vārdi "SIA "Super Tan" klientu apmierinātības paaugstināšana"
Atslēgas vārdi angļu valodā "Increase of Customers Satisfaction in the "Super Tan" Ltd"
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2013 21:19:46