Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma darbības attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for developing the business performance of a manufacturing company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc. I.Andersone
Recenzents Mg.oec.,asist. L.Budņiks
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts par tēmu Ražošana uzņēmuma darbības attīstības projekts. Diplomprojekta autore ir Svetlana Jurkeviča. Diplomprojekts sastāv no ievada, analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas, kā arī secinājumiem un priekšlikumiem. Analītiskajā daļā tika sniegta informācija par ražošanas uzņēmuma darbību, tika veikta ietekmējošo faktoru analīze, tika aprakstītas tendences reklāmas tirgū, tika novērtēts uzņēmuma finanšu stāvoklis. Projekta aprēķinu daļā tiek veikta trīs uzņēmuma darbības attīstības pasākumu analīze un ietekme uz uzņēmuma darbību. Tehnoloģiskajā daļā tika aprakstīta klientu datu bāzes veidošana un tās izmantošana ikdienas darba atvieglošanai un pilnveidošanai, pārdošanas veicināšanas pasākumu īstenošanai, klientu parādu apmaksas kontrolēšanai un atskaišu veidošanai. Darba un dabas aizsardzības daļā aprakstīti pilnvērtīgas darba aizsardzības sistēmas veidošanas pamatprincipi, tika veikta darba vides faktoru analīze un sastādīts preventīvo pasākumu plāns riska faktoru samazināšanai. Grafisko daļu veido projekta izstrādāšanas gaitā iegūto un izstrādāto rezultātu attēli. Kopējais darba apjoms ir 71 lapa. Datu atspoguļošanai tika izmantoti 24 attēli, 21 tabula, un 2 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ražošana uzņēmuma darbības attīstības projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Developing the Business Performance of a Manufacturing Company
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2013 17:36:25