Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu kontroles procedūras un to efektivitātes analīze”
Nosaukums angļu valodā “Procedures of Tax Control and Effectiveness Analysis”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Nodokļu kontroles procedūras un to efektivitātes analīze. Diplomdarbu izstrādāja RTU IEVF SESMI Muitas un nodokļu katedras studente Anžela Zdažinska. Šīs tēmas aktualitāte ir saistīta ar nodokļu kontroles nozīmi valsts ekonomikas sistēmā, jo kopā ar valsts tirgus ekonomikas formēšanu palielinājās nodokļu slogs gan juridiskām, gan arī fiziskām personām un kā rezultātā paaugstinājās nodokļu nemaksāšanas līmenis. Šīs problēmas dēļ nodokļu kontroles procedūrām ir liela loma valsts administrēšanas procesos. Darba mērķis ir izpētīt nodokļu kontroles sistēmu Latvijā, izanalizēt esošo nodokļu kontroles pasākumu efektivitāti, novērtējot publicētos datus par nodokļu kontroles pasākumiem. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi tiks izpētīta nodokļu administrēšanas un nodokļu kontroles būtība, nodokļu kontroles procedūru veidi, izanalizēti nodokļu kontroles pasākumu rezultāti no 2007.-2012.gadam. Darba pētījumu objekts - nodokļu administrēšana. Darba pētījumu priekšmets - nodokļu kontroles procedūru efektivitāte . Darbs sastāv no 5 nodaļām, 66. lapām, izmantots 14.attēls un 1 tabula. Pirmajā nodaļā tiek apskatīta nodokļu administrēšanas būtība (jēdziens, mērķis, uzdevumi) un galvenās funkcijas. Darba otrajā nodaļā tiek pētīta nodokļu kontroles būtība, nepieciešamība un mērķi. Trešajā darba nodaļā tiek izpētīts nodokļu kontroles process, kurā ietilpst pasākumu plānošana un plānošanas nepieciešamība, informācijas iegūšana un apstrāde, kā arī riska analīze nodokļu kontroles procesa laikā. Darba ceturtajā nodaļā tiek pētītas nodokļu kontroles procedūras: datu atbilstības pārbaude, apsekošana, novērošana, tematiskā pārbaude, padziļinātā pārbaude, nodokļu audits un nodokļu apmēra precizēšanas procedūra. Piektajā darba nodaļā tika veikta nodokļu kontroles pasākumu efektivitātes analīze izmantojot publicētos datus. Kā arī tika apkopoti esošie rezultāti un sniegti paskaidrojumi par rezultātu izmaiņām. Darba rezultātā ir izstrādāti secinājumi un izteikti priekšlikumi par nodokļu kontroles procesa pilnveidošanu, kā arī darba rezultāti var tikt izmantoti kā apskata materiāli turpmākiem pētījumiem.
Atslēgas vārdi Nodokļu kontroles procedūras; efektivitātes analīze; nodokļu kontroles process
Atslēgas vārdi angļu valodā Procedures of Tax Control; Effectiveness Analysis; Tax Control Process
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2013 15:47:45