Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Latvijas iespējas ārējo tirgu apgūšanā BRICS valstīs”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Latvia to Acquire External Markets in BRICS Countries”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Ausma Orlovska
Recenzents Doc.Ivars Pucens
Anotācija Alinas Žarovas maģistra darbs Latvijas iespējas ārējo tirgu apgūšanā BRICS valstīs maģistra profesionālā grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai. Maģistra darba mērķis ir, novērtējot esošo ekonomisko sadarbību ar BRICS valstīm, izstrādāt ieteikumus iespējamai turpmākai sadarbības paplašināšanai izvēlētajos ārējos tirgos. Sakarā ar to, pētījuma objekts ir Latvijas ārējo tirgu paplašināšana, savukārt par pētījuma priekšmetu tiek definēta BRICS valstu tirgu apgūšana un tālākās sadarbības un šo tirgu veiksmīgās apgūšanas pilnveidošanas iespējas. Maģistra darbs strukturēts trijās nodaļās. Pirmajā nodaļā, pamatojoties uz apkopotās teorētiskās informācijas, tiek piedāvāts vispārējs ārējo tirgu apgūšanas nepieciešamības, apgūšanas veidu un iespēju raksturojums, kā arī apkopota informācija par uzņēmumiem pieejamām eksporta atbalsta un stimulēšanas pasākumu iespējām. Nodaļas ietvaros sniegts BRICS bloka vispārējs raksturojums. Maģistra darba otrajā nodaļā tiek pētīta Latvijas ārējās tirdzniecības kopējā dinamika, apskatīti tirdzniecības apjomi ar pasaules valstīm kontinentu griezumā, eksporta un importa sadalījums pa valstu grupām, raksturota preču eksporta un importa struktūra ar mērķi identificēt nozīmīgākās tautsaimniecības nozares ārējā tirdzniecībā. Otrā nodaļas daļa veltīta BRICS valstu tirgu ekonomikas raksturojumam, valstu ārējās tirdzniecības rādītāju analīzei, kā arī apskatītas eksporta un importa galvenās preču grupas un nozīmīgākie BRICS valstu tirdzniecības partneri. Maģistra darba trešajā nodaļā tiek pētīta esošā Latvijas un BRICS valstu ekonomiskā sadarbība, raksturots ārējās tirdzniecības kopējais apgrozījums, kā arī analizēta ekonomiskā sadarbība ar katru no BRICS valstīm atsevišķi. Uz iegūtu rezultāto pamata tiek piedāvāti ieteikumi iespējamai turpmākai sadarbības paplašināšanai un tās attīstībai izvēlētajos ārējos tirgos. Maģistra darba noslēgumā, vadoties no darda izstrādes procesā iegūtiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi. Maģistra darba apjoms ir 119 lpp. Uzskatāmai pētāmā materiāla uztverei darbam pievienots 31 tabula, 39 attēli, kā arī 1 pielikums. Maģistra darba izstrādei tika izmantots 82 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ārējie tirgi, ārējā tirdzniecība, eksports, BRICS
Atslēgas vārdi angļu valodā external markets, external trade, export, BRICS
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2013 16:57:22