Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas montāžas darbu tehnoloģija"; diplomprojekts "Biroju ēka Jūrmalā"
Nosaukums angļu valodā "Assembly Work Technology for Water Supply and Sewage Systems"; Diploma Project "Office Building in Jūrmala"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs doc. M.Vilnītis
Recenzents
Anotācija Diplomdarbs sastāv no divām daļām: pētnieciskā daļa un inženierprojekta daļa. Pētnieciskās daļas mērķis ir noskaidrot, kādus aukstā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas cauruļvadus racionālāk izmantot izvērtējot izvēlēto cauruļvadu sistēmu montāžas darbu tehnoloģiju, sistēmu kalpošanas laiku, ekspluatācijas un izbūves izmaksas. Mērķa sasniegšanai tika izpildīti noteiktie uzdevumi. Darba ietvaros tika apskatīti un izanalizēti iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas montāžas darbu tehnoloģiskie procesi, iegūts priekšstats par iekšējās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves noteikumiem, lai noteiku veicamo montāžas darbu apjomu un pielietojamos tehnoloģiskos procesus, kas nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas ilgāku kalpošanas laiku. Apskatīts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāžas darbu tehnoloģiskais process. Kā arī tika aprēķinātas un izvērtētas izvēlēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves izmaksas. Inženierprojekta mērķis - izstrādāt biroju ēkas tehnisko projektu un projekta ekonomisko pamatojumu. Inženierprojekta ietvaros izstrādāts ēkas projekts, kurā sistematizētas, nostiprinātas un paplašinātas teorētiskās un praktiskās zināšanas izvēlētajā specialitātē un šīs zināšanas pielietotas konkrēto zinātnisko, tehnisko, ekonomisko un ražošanas uzdevumu risināšanā. Paskaidrojošā inženierprojekta daļā ir aprakstītas galvenās ēkas konstrukcijas un tās plānojums. Tika veikta galveno nesošo elementu dimensionēšana un izskaidrota konkrētās ēkas būvniecības tehnoloģija. Grafiskajā inženierprojekta daļā izstrādāts ēkas ģenerālais plāns, arhitektūras plānojums un ēkas fasādes, galvenās nesošās konstrukcijas un to rasējumi, kā arī būvniecības ģenerālais plāns un kalendārais būvdarbu veikšanas grafiks. Diplomdarba apjoms ir 201 lappuses, 71 tabulas, 29 attēli un 4 diagrammas, 6 A1 un 3 A2 formāta rasējumu lapas. . Darba izstrādē tika izmantoti 39 zinātniski-tehniskās literatūras avoti, tai skaitā būvnormatīvi, interneta resursi un metodiskie norādījumi.
Atslēgas vārdi ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS MONTĀŽAS DARBU TEHNOLOĢIJA, BIROJU ĒKA JŪRMALĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā ASSEMBLY WORK TECHNOLOGY FOR WATER SSUPPLY ANS SEWAGE SYSTEMS, OFFICE BUILDING in JURMALA
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 08:49:20