Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Ražošanas procesa pilnveide uzņēmumā "SXS"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Production Process in the Company "SXS"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Recenzents M.sc.ing., pr.docents Guntis Tribis
Anotācija Anotācija G.Lagzdiņš Ražošanas procesa pilnveide SXS: Bakalaura darbs / G.Lagzdiņš, R.Liepiņa. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013. - 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti avoti 15 latviešu, 7 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt ražošanas procesu SXS, izmantojot kvalitātes pārvaldības metodes, un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidei, lai samazinātu iekšējā brāķa apjomu un reklamāciju skaitu. Pirmajā darba daļā izvērtēta teorētiskā informācija par procesu jēdzienu, procesu iedalījumu un procesa raksturojošiem elementiem, izmantotajām kvalitātes vadības metodēm. Otrajā darba daļā veikts SXS darbības novērtējums un projektēšanas, ražošanas procesa analīze un izvērtējums. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi uzņēmuma darbības pilnveidei. Lai samazinātu reklamāciju skaitu un iekšējo brāķa apjomu Darba noslēgumā izteikti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi, uz kuriem pamatojoties iespējams pilnveidot SXS ražošanas procesu.
Atslēgas vārdi Ražošanas procesa pilnveide uzņēmumā "SXS"
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Production Process in the Company "SXS"
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2013 16:40:02