Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Inovāciju procesu attīstības modelēšana Tadžikistānas uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Modeling of Innovation Process Development in the Enterprise of Tajikistan
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Profesors Vitālijs Jurēnoks
Recenzents Asociētā Profesore Liene Ādamsone
Anotācija Mastra darba autors: Firuz Khafizov Mastra darba zinātniskais konsultants: Prof.Dr.oec.Vitālijs Jurēnoks Mastra darba nosakums: Inovāciju Procesu attistības modelēšana Tadžikistānas uzņēmumā. Maģistra darba apjoms: Darbs sastāv no 87 lpp., ievada, trīs galvenajām daļām, secinājumiem. Darbā ir 31 grafiskie attēli un 5 tabulas. Izmantotā literatūra maģistra darbā: Maģistra darbs iekļauj 28 literatūras avotus angļu valodā, kā arī darbā tiek izmantoti specializētie literatūras raksti un publikacijas. Lai veiktu Tadžiķistānas aluminija kompānijas eksperta novērtēšanu, tika veiktas intervijas ar kompānijas valdes locekļiem. Maģistra darba galvenie uzdevumi un sasniegumi: Ievads norāda uz zinātnes sociālo un praktisko aktualitāti. Ievadā tiek definēts pētījuma priekšmets un objekts, aprakstīta pētījuma un novērtēšanas metodoloģija un galvenie rezultātī, kas parāda maģistra darba nozīmīgumu un novitāti. Analītiskā daļa iezīmē inovācijas jēdzienu, inovāciju procesus, pētniecību un attīstību, projekta novērtējuma metodes, salīdzinošo analīzi un radošo problēmu risināšanu. Teorētiskajā daļā tika veikta pētāmas nozāres analīze, lai no valsts uzņēmumu viedokļa novērtētu pašreizējo situāciju Tadžikistānas Republikā. Ka arī tiek apskatīts pētāmā uzņēmuma stāvoklis, to iniciatīvu stratēģijas, kas ir vērsti uz inovāciju, attīstības vēsture un citi saistīti rādītāji. Tiek detalizēti aprakstīta inovācijas procesu modelēšana attiecīgā nozarē. Lai novertētu projekta lietojamību, īstenotu projektu un inovacijas procesus, kā arī, lai izstradātu un demonstrētu rekomendācijas rentabilitātes uzlabošanai un zaudējumu samazināšanai, autors darba praktiskās daļā pielieto inovāciju teoriju un inovācijas procesu modelēšanu, kas tika aprakstīti analitiskājā un teorētiskājā daļās. Darba beigās tiek apkopoti secinājumi un izvirzīti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Inovāciju Procesu attistības modelēšana Tadžikistānas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Modeling of innovation processes development in the enterprise of Tajikistan
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2013 14:26:42