Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Tekstiluzņēmuma produkcijas pārdošanas attīstības projekts Eiropas Savienības tirgū”
Nosaukums angļu valodā „Development project for selling textile products in the market of the European Union"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. R.Greitāne
Recenzents Mg.oec., lekt. U.Kamols
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Tekstiluzņēmuma produkcijas pārdošanas attīstības projekts Eiropas Savienības tirgū. Darbam ir piecas daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturots SIA Radošā darbnīca LM ražotais produkts un vērtētas ražošanas jaudas. Tiek pētīti un analizēti uzņēmuma klienti un produkta realizācijas virzieni. Tiek veikta uzņēmuma finansiālās darbības analīze. Daļas nobeigumā ir veikta SVID analīze un notiekti trīs produkcijas pārdošanas attīstības risinājuma varianti. Aprēķinu daļā apskatīti visi trīs risinājuma varianti. Tiek veikti aprēķini iespējamai realizācijas attīstībai sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. Tiek prognozētas izmaksas un iespējamā peļņa. Tāpat tiek izpētīta produkta realizācijas aktivizēšana esošajos tirgos un vērtēta jauna realizācijas kanāla attīstīšana. Tehnoloģiskajā daļā tiek piedāvāts veidot uzņēmuma klientu datu bāzi, izmantojot programmu Microsoft Access. Tiek veikta datu bāzes izveide, pētot un attēlojot darbības procesus. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti un vērtēti darba vides riski uzņēmumā, kā arī noteikti preventīvie pasākumi darba vides uzlabošanai. Tiek sniegts vērtējums tekstilražošanas ietekmei uz apkārtējo vidi. Diplomprojekta nobeigumā sniegti secinājumi un doti priekšlikumi. Grafiskajā daļā iekļauti autores izstrādāti un izveidoti attēli un tabulas, kas veidoti darba izstrādes procesā, apjoms 17 lapas. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 98 lapas datorsalikumā. Tas ietver 32 attēlus, 21 tabulas, 26 literatūras avotus un elektroniskos resursus, un 9 pielikumus uz 12 lapām.
Atslēgas vārdi pārdošanas attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā development of selling
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 02.05.2013 11:40:46