Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" darbības pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Operations in the "Latvian National Metrology Centre" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lektore Raimonda Liepiņa
Recenzents Dipl.ing., asoc.profesors Jānis Miķelsons
Anotācija Lagzdiņš A. SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" darbības pilnveide: Bakalaura darbs / A.Lagzdiņš, R.Liepiņa. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2013.- 57 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 57 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 8 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti - 34 avoti latviešu valodā, 8 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Bakalaura darba mērķis ir pilnveidot darbību SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, ierosinot priekšlikumus spēka mērījumu sektoru pilnveidei, lai nodrošinātu stabilu spēka mērījumu sektora darbību un apmierinātu spēka mērījumu nozares vajadzības. Pirmajā darba daļā ir apskatīta teorija par atbilstības novērtēšanas sistēmu, kur sīkāk aprakstītas 2 galvenās sistēmas jomas: metroloģija un akreditācija. Apskatīta teorija par darbā piemērotajiem kvalitātes instrumentiem: iekšējā audita, SVID un procesu analīzes metodes, kā arī uzņēmuma ekonomiskā analīze. Otrajā darba daļā apskatāms SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs raksturojums un Spēka un spiediena mērījumu sektora darbība un sniegtie pakalpojumi. Apskatīti spēka mērījumu pakalpojumi Baltijas valstīs un Latvijā. Spēka mērījumu sektorā veikts iekšējais audits, SVID un ekonomiskā analīze. Trešajā darba daļā autors iesaka priekšlikumus SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs spēka mērījumu sektoram, lai sniegtu pakalpojumus akreditētā sfērā un pilnveidotu kvalitātes sistēmu.
Atslēgas vārdi Darbības pilnveide, spēka mērījumi, atbilstības novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance improvement, force measurements, conformity assessment
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2013 13:22:06