Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Nodokļu ietekme uz mikrouzņēmuma darbību
Nosaukums angļu valodā Impact of taxes on a microenterprise activities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents
Anotācija Čerenkova V. Nodokļu ietekme uz mikrouzņēmuma darbību : Magistra darbs / V. Čerenkova, J.Jakubāne. – Rīga: RTU Baltech studiju centrs, maģistra studiju programma “Ražošanas inženierzinības un vadība”, 2013 – 83 lpp. Maģistra darbs rakstīts angļu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 83 lpp, tajā iekļauti 23 attēli, 21 tabula un 10 formulas. Bibliografiskajā sarakstā ietvērti : 10 avoti latviešu un 15 avoti angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Pirmā darba daļa ir veltīta pašreizējas situācijas Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu vides un to attīstības tendenču izpētei un salīdzinājumam ar situāciju Eiropas Savienībā. Šajā daļā ir atspoguļota nodokļu sistēma un valsts atbalasta programmas maziem un vidējiem uzņēmumiem. Teoretiskājā maģistra darba daļā tiek apskatīts arī mikrouzņēmums un mikrouzņēmuma nodoklis. Otrajā darba daļā tiek apskatīta un analizēta izpētes objekta- uzņēmuma „The Dress” pāreja uz mikrouzņēmuma nodokli. Šī daļa satur uznēmuma vispārējas darbības raksturojumu, organizatorisko struktūru, produkta un mērķa tirgus aprakstu. Turpmāk tiek veikta uzņēmuma finanšu analīze. Analitiskās daļas beigās jūs varat atrast nodokļu aprēķinus, ko maksā uzņēmums un samaksāto nodokļu salīdzināšanu, ja dotais uzņēmums būtu mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs. Nobeiguma daļā pētījuma rezultāti ir apkopoti, tiek formulēti galvenie secinājumi un ieteikumi.
Atslēgas vārdi Nodokļu ietekme uz mikrouzņēmuma darbību
Atslēgas vārdi angļu valodā Impact of taxes on a microenterprise activities
Valoda eng
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 27.06.2013 14:34:41