Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības fondu apguves izvērtējums un perspektīvas Alūksnē”
Nosaukums angļu valodā „Assessment of acquisition of EU funds and its perspectives in Alūksne”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., lekt. U.Kamols
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba autors: Raita Vilsone Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec.,Dipl.oec. Uldis Kamols Bakalaura darba temats: "Eiropas Savienības fondu apguves izvērtējums un perspektīvas Alūksnē" Bakalaura darba apjoms: 60 lpp, 21 tab., 14 att., 4 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: literatūras avoti par Eiropas Savienības attīstības vēsturi un būtību, elektroniskie resursi, publikācijas Alūksnes novada mājas lapā, Alūksnes pilsētas gada pārskati, ziņojumi par sadarbību ar Eiropas Savienības fondiem, Alūksnes attīstības vīzija. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Alūksnes pašvaldība ar Eiropas Savienības līdzfinansējuma atbalstu īsteno projektus. Vislielākie projekti (finansiāli un darba apjoma ziņā) tiek īstenoti ar Kohēzijas fondu un Eiropas Reģionālās attīstības fondu līdzfinansējumu. Pateicoties īstenotajiem projektiem tiek veidotas jaunas darba vietas. Alūksnes pašvaldība arī nākotnē plāno īstenot projektus, pateicoties Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumam, tiek plānoti liela apjoma projekti. Tika veikta Alūksnes pilsētas gada pārskatu analīze, tādējādi tika noskaidrota Eiropas Savienības fondu apguve Alūksnē, kas ļāva izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. Nākotnes perspektīvas tika noskaidrotas pateicoties Alūksnes attīstības vīzijai, kas tika izstrādāta Alūksnes pašvaldībā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Vilsone R. Eiropas Savienības fondu apguves izvērtējums un perspektīvas Alūksnē. Bakalaura darbs/Zinātniskais vadītājs Kamols U. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2013. -60 lpp.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības fondu apguves izvērtējums un perspektīvas Alūksnē
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of acquisition of EU funds and its perspectives in Alūksne
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.05.2013 08:41:03