Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu tehnoloģija un dizains
Nosaukums Stikla plastikāta sēdmēbele
Nosaukums angļu valodā Fiberglass Plastic Seat
Struktūrvienība 14D00 Dizaina tehnologiju institūts
Darba vadītājs Dr.arch.,docente A.Ulme
Recenzents Dr.habil.sc.ing., profesore S.Kukle
Anotācija Savicka A., Stikla plastikāta sēdmēbele : bakalaura darbs ar projekta daļu. RTU TTDI Materiālu tehnoloģiju un dizaina studiju programma. Rīga, 2013. Bakalaura darbs Stikla plastikāta sēdmēbele uzrakstīts latviešu valodā, darba saturs izklāstīts 137 lapaspusēs, ilustrācijai izmantoti 122 attēli, 25 tabulas, 90 bibliogrāfiskie avoti, 8 rasējumi. 10 nodaļās un 56 apakšnodaļās veidotais apraksts satur aktuālu mūsdienu mēbeļu dizaina attīstības tēmu. Rakstiskajai darba formai pievienots izstrādātais dizaina objekts sēdmēbele Leep, mērogā 1:1. Darba ietvaros tiek izstrādāta sēdmēbeles Leep līnija ar 4 mēbeles variācijām, kuras paredzēts izvietot sabiedriskās un privātajās telpās. Sēdmēbele Leep rada nelielu noslēgtu teritoriju - telpu telpā, kas rada zināmu privātuma sajūtu. Darbā apkopota informācija par sēdmēbeles kompozicionālo veidolu, aprakstīti konstruktīvie risinājumi, pamatota izvēlēto materiālu izvēle. Produkta iespējamā ražošana tiek aprakstīta uzņēmuma SIA TRIANGOLO darbības ietvaros. Darbā izstrādāti sēdmēbeļles ražotnes un biroja telpu plāni, izveidota tehnoloģisko procesu apstrādes gaita mēbeles izgatavošanai, analizēta esošā tirgus situācija un iespējamie konkurenti. Stikla plastikāta sēdmēbeles pašizmaksas noteikšanai tiek veikti aprēķini, kas sevī ietver materiālu kalkulāciju, tehniskā aprīkojuma, telpu īres, darba algu, u.c. izmaksas.
Atslēgas vārdi Stikla plastikāta sēdmēbele
Atslēgas vārdi angļu valodā Fiberglass Plastic Seat
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2013 23:51:00