Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Juridiskās formas ietekme uz maksājamo nodokļu veidu, apmēru un maksāšanas termiņu”
Nosaukums angļu valodā “ Impact of Legal Form to the Payment of Taxes Type, Amount and Payment Maturity”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU Muitas un nodokļu katedras docente (prakt.)
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir „Juridiskās formas ietekme uz maksājamo nodokļu veidu, apmēru un maksāšanas termiņu” Pētāmās problēmas būtība ir uzņēmuma juridisko formu atšķirības un īpatnības, kas ir saistītas ar risku izvelēties, uzņēmuma veiksmīgas saimnieciskās darbības veicināšanai, ne visai piemērotāko juridisko formu un nodokļu nomaksas iespēju. Diplomdarba mērķis bija demonstrēt teorētisko zināšanu praktisko pielietojumu, parādīt prasmi lietot šim nolūkam pieejamās informācijas tehnoloģijas un teorētiskās zināšanas; izanalizēt uzņēmējdarbības formas Latvijā, salīdzināt tās ar Horvātijas uzņēmējdarbības formām un izpētīt uzņēmumu darbību, ka arī novērtēt faktorus, kuri veicina un bremzē uzņēmējdarbību Latvijā. Izanalizēt nodokļu sistēmu Latvijas Republikā un Horvātijā. Salīdzināt Latvijas Republikas un Horvātijas nodokļu sistēmas. Izdarīt secinājumus par šo divu valstu uzņēmējdarbību formu un nodokļu sistēmu salīdzinājumu un izstrādāt priekšlikumus, lai sekmētu Latvijas Republikas uzņēmumu. Lai sasniegtu darba mērķi autoram ir šādi uzdevumi:  Izpētīt speciālo literatūru;  Izpētīt un salīdzināt Latvijas Republikas un Horvātijas uzņēmumu juridisko formu teorētiskus aspektus;  Izpētīt un salīdzināt Latvijas Republikas un Horvātijas nodokļu sistēmas teorētiskus aspektus;  Izpētīt un aprakstīt uzņēmumu juridisko formu priekšrocības un trūkumus;  Izmantojot apkopotu informāciju izstrādāt priekšlikumus un secinājumus. Galvenie rezultāti tika iegūti no speciālās literatūras izpētes, iegūtās informācijas salīdzināšanas, grupēšanas un vispārināšanas. Pētījumā tika izmantotas izpētes, salīdzināšanas, grupēšanas un vispārināšanas metodes. Diplomdarba izstrādāšanai tika izmantoti 23 informācijas avoti, darbs sastāv no 76 lappusēm, ka arī piedāvātās informācijas pārskatāmībai darbā ir 2 attēli un 17 tabulas.
Atslēgas vārdi Diplomdarba tēma ir „Juridiskās formas ietekme uz maksājamo nodokļu veidu, apmēru un maksāšanas term
Atslēgas vārdi angļu valodā Graduation work theme: “Impact of Legal Form to the Payment of Taxes Type, Amount and Payment Maturi
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.05.2013 15:27:35