Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Pasākumu "pašizskaidrojošu" ceļu izveidei ārpus apdzīvotām vietām analīze” („Brīvības ielas posma rekonstrukcija Preiļos”)
Nosaukums angļu valodā „Analysis of Self- Explanatory Roads Creating Measures Outside the Urban Areas” („Reconstruction of Brivibas Street Section in Preili”)
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Asist. Z.Lazda
Recenzents
Anotācija Lai gan satiksmes drošība pēdējos gados visā pasaulē ir uzlabojusies, tomēr speciālistus arvien vairāk uztrauc ar satiksmes drošību satīstītās problēmas. Lai vai kā, situācija dažādās valstīs ir atšķirīga. Latvijā pēdējos gados satiksmes drošībai ir pievērsta īpaši liela uzmanība, kas veicinājis tās straujo uzlabošanos. Vislielākā uzmanība šajā kontekstā tiek pievērsta sistēmas automobilis ceļš vadītājs elementam vadītājs, novārtā atstājot abus pārējos elementus. Bakalaura darbā apskatītas galvenās satiksmes drošības problēmas un veidi, kā tās iespējams veiksmīgi risināt, ietekmējot ceļa vidi. Praktiskajā daļā tika apkopoti citu valstu veiksmīgākie pašizskaidrojošas ceļa vides veidojošie piemēri, un apskatīta iespēja tos piemērot satiksmes drošības uzlabošanai Latvijā. Inženierprojektā Brīvības ielas posma rekonstrukcija Preiļos, Preiļu novadā izstrādāts tehniskais projekts, kas atbilst CII kategorijai. Projektā paredzēts rekonstruēt pilsētas ielu, paredzot tās seguma nomaiņu pilnā dziļumā un uzlabot satiksmes drošību Brīvības un Lāčplēša Rīgas ielas krustojumā. Inženierprojektā paredzēta 1,254km garas ielas posma izbūve ar NP10,5. Projektā paredzēts izbūvēt 1 caurteku, 1 rotācijas apli un 7 pieslēgumus, 43 nobrauktuves. Darba rezultātā tika sasniegti visi izvirzītie mērķi un izstrādāts Brīvības ielas tehniskais projekts. Inženierprojekta ietvaros, balstoties uz izsniegtajiem datiem, tika veikti visi nepieciešami projektēšanas darbi, elementu aprēķini, kā arī izveidoti rasējumi, lai varētu notikt Brīvības ielas rekonstrukcija Preiļu pilsētā. Darba kopējais apjoms ir 204 lappuses, tai skaitā 40 attēli, 10 tabulas un 24 rasējumi.
Atslēgas vārdi "pašizskaidrojoši" ceļi, "piedodoši" ceļi, satiksmes drošība
Atslēgas vārdi angļu valodā self-explanatory road, forgiving road, traffic safety
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2013 21:12:15