Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Aeronautikas sakaru sistēmu attīstības tendenču analīze.”
Nosaukums angļu valodā „Aeronautical Communication Systems Development Tendencies Analysis.”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Mģ.sc. ing., doc. I. Smirnovs
Recenzents Mģ.sc. ing., Ņ.Šļenska
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēmas nosaukums - "Aeronautikas sakaru sistēmu attīstības tendenču analīze". Darbā tiek apkopots materiāls par aeronautikas sakaru sistēmu attīstības vēsturi un nākotnes tehnoloģiju attīstības tendencēm, kā arī tika aprakstīta radiosakaru sistēmu klasifikācija, pamatparametri un sistēmu darbības principi. Tika sīkāk izpētīti un salīdzināti datu pārraides sistēmu parametri. Darba praktiskajā daļā tiek aprēķināti ciparu sakaru kanāla parametri, balstoties uz noteiktām pamatvērtībām, sniedzot informāciju par sistēmas darbspēju un par sakaru kanāla pārraides kvalitāti. Padziļināti analizētas sakaru kanāla traucējumnoturības problēmas. Par analīzes objektu tika izvēlēta viena no modernākajām ļoti augstas frekvences cipardatu pārraides (VDL) 2. režīma sistēma ar diferenciālo 8 pozīciju fāzes manipulāciju (D8PSK). VDL 2. režīma sistēma nodrošina ātrgaitas, bitu orientētu saikni starp gaisa kuģi un virszemes kontroles centru. Kā rekomendācijas un priekšlikumi sakaru sistēmu attīstībai, tiek apskatītās nākotnes aeronautikas komunikāciju tehnoloģiju attīstības perspektīvas, kas ir nepieciešamas gaisa transporta attīstībai. Darba izstrādes laikā tika izmantota zinātniskā literatūra, starptautiskā normatīvā dokumentācija, internetā publicētie raksti, sakaru aprīkojuma dokumentācija un datorprogramma Matlab. Bakalaura darba kopapjoms ir 75 lapaspuses. Darbs satur 20 attēlu, 6 tabulas, 40 formulas, tika izmantoti 17 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Aeronautikas sakaru sistēmas, datu pārraides sistēma, radiokanāla analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Aeronautical communication systems, datalink, analysis of radio channel.
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2013 13:36:52