Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums "Aviācijas gāzturbīnu dzinēja darba lāpstiņas statiskās izturības paaugstināšana."
Nosaukums angļu valodā "Aero Gas Turbine Engine Static Strength of Blades Improving."
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Inž.zin.dok., doc. I. Ozoliņš
Recenzents Inž.zin.dok., lekt. S. Kuzņecovs
Anotācija Darba tēma ir Aviācijas gāzturbīnu dzinēju darba lāpstiņas statiskās izturības paaugstināšana. Darba galvenais mērķis ir izpētīt un izanalizēt turboventilatora dzinēja augstspiediena turbīnas darba lāpstiņas profildaļas sprieguma stāvokli un tās izmaiņas raksturu atkarībā no bandāžas plaukta pielietošanas un citu raksturīgu lielumu izmaiņas. Darbā par pamatu tika izvēlēta turbīnas darba lāpstiņa, kas pēc ģeometriskiem lielumiem un slogojuma līdzinās dzinēja CFM56-3 augstspiediena turbīnas darba lāpstiņai un tās darba apstākļiem. Nepieciešamā sākotnējā informācija par doto lāpstiņu tika meklēta dzinēja tehniskos aprakstos, kopējā tehniskajā literatūrā un elektroniskos izziņas avotos. Pietrūkstošā informācija tika noteikta ar standarta aprēķinu palīdzību. Dotā darbā uzsvars tiek likts uz darba lāpstiņas aprēķina metodikas un tās īpatnību izprašanu, kas tālāk dotu iespēju sastādīt aprēķina algoritmu ar mēreni precīziem aprēķina rezultātiem, taču ar ievērojami mazāk darbietilpīgiem aprēķina etapiem, jo kļūst nevajadzīgs katru reizi pārtaisīt lāpstiņas trīs dimensijas modeli, koriģējot, piemēram, lāpstiņas ģeometriju. Aprēķina rezultātā iegūts sprieguma sadalījums pa turbīnas darba lāpstiņas garumu, un tā atkarība no raksturīgiem konstruktīviem un gāzdinamiskiem lielumiem, kā arī ar bandāžas plauktu radītā centrbēdzes spēka ietekme uz lāpstiņas profildaļas sprieguma stāvokli. Darbā ir izstrādāta lāpstiņas pamatnes daļas atslodzes aprēķina metodika un iegūta atslodzes ietekme uz spriegumu sadalījumu pa lāpstiņas garumu. Aprēķina rezultāti atbilst loģiskam skaidrojumam, un dod priekšstatu par likumsakarībām starp slogojuma shēmām un spriegumu sadalījumu pa lāpstiņas profila garumu. Darbs rakstīts latviešu valodā. Aprakstošās daļas apjoms sastāda 61 lappuses. Darbā ir iekļauti 32 attēli, 21 informatīvās tabulas, 44 formulas un 9 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Dzinējs, turbīna, lāpstiņa, statiskais, spriegums, atslodze, CFM56-3, profils
Atslēgas vārdi angļu valodā Engine, turbine, blade, static, strengh, CFM56-3, profile
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 06.06.2013 17:10:56