Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsgrēku dzēšana paaugstinātas bīstamības objektos
Nosaukums angļu valodā Fire Fighting in High – Risk Facilities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Judins, VUGD, ing.
Recenzents J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Diplomprojekts „Ugunsgrēku dzēšana paaugstinātas bīstamības objektos” sastāv no trim pamatdaļām: 1) analītiskā daļa, 2) teorētiskā daļa, 3) praktiskā daļa. Katrai daļai tika izvirzīti konkrēti uzdevumi un mērķi. Diplomprojekta mērķis ir izpētīt ugunsdzēsības taktiku, kuru pielieto ugunsgrēku dzēšanai paaugstinātas bīstamības objektos, notikuma vietā noteikt iespējamo bīstamību cilvēku dzīvībai un apkārtējai videi, sniegt priekšlikumus dzēšanas darbu efektivitātes paaugstināšanai. Analītiskajā daļā tiek izpētīts paaugstinātas bīstamības objeku saraksts Latvijas teritorijā, tās izvietojums un blīvums katrā pilsētā. Izmantojot Latvijas Ministru kabineta noteikumus, tika noteikti kritēriji, pēc kuriem nosaka paaugstinātas bīstamības objektus. Ņemot vērā ārzemes statistiku, izanalizēts notikumu biežums pasaules praksē. Pētot kaimiņ valstu statistiku un pieredzi ugunsgrēku dzēšanā paaugstinātās bīstamības objektos, tika izskatīti iespējami notikumu izcelšanas iemesli. Teorētiskajā daļā izmantojot matemātiskās formulas, kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iesaistošu dokumentāciju, tika izrēķināts nepieciešamo resursu daudzums ugunsgrēka likvidācijai. Izmantojot SIA SIA ““Ventspils nafta” termināls” dokumentus, tika izpētīta naftas bāzes gatavība veikt ugunsdzēsības darbus, pirms Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ierāšanās notikuma vietā, spēja nodrošināt ugunsdzēsības apakšvienības ar nepieciešamiem ugunsdzēsības resursiem (speciālā tehnika, ugunsdzēšamās vielas, ūdens padošanas intensitāte u.t.t.). Praktiskajā daļā ir veikts teorētisko aprēķinu salīdzinājums ar reālo situāciju, kas ir SIA ““Ventspils nafta” termināls” attiecība uz ugunsdrošību un ugunsdzēsību. Diplomdarba praktiskajā daļā ir izanalizēts, bīstamākais ugunsgrēka attīstības scenārijs un to pārvaldīšanas iespējas, ņemot vērā Ventspils daļas, SIA ““Ventspils nafta” termināls” un pārējo ugunsdzēsības daļu, kas iesaistīsies ugunsgrēku dzēšanā, tehnisko nodrošinājumu. Izmantojot ugunsgrēka aprakstu „Конда” naftas bāzē, tika izveidota ugunsgrēka pārvaldīšanas secība. Izmantojot analītiskās, teorētiskās un praktiskās daļās apkopoto informāciju ir izvirzīti priekšlikumi ugunsgrēku dzēšanai.
Atslēgas vārdi Ugunsgrēku dzēšana paaugstinātas bīstamības objektos
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire fighting on high risk objects
Valoda lv
Gads 2013
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2013 20:26:11